Tự Kỹ Một Mình

Thảo luận trong 'Tứ Đổ Tường' bắt đầu bởi áng mây trời, 18/7/18.

 1. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  Xin Add cho em miếng đất trồng khoai.
  Cảm ơn Add nhiều.
   
 2. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  chương trình loc số bắt đầu:
  19 – 59 – 99 (con bướm): 02 – 42 – 82 (con ốc), 25 – 65 (con ó), 16 - 56 – 96 (con ong)
  15 – 55 – 95 (con chuột): 11 – 5191 (con chó), 1454 – 94 (con mèo nhà), 135393 (con voi)
  08 – 48 – 88 (con thỏ): 06 – 46 – 86 (con cọp), 13 – 53 – 93 (con voi), 23 – 63(con khỉ), 34 – 74 (con nai), 18 – 58 – 98 (mèo rừng)
  23 – 63 (con khỉ): 13 – 53 – 93 (con voi), 34 – 74 (con nai), 18 – 58 – 98 (mèo rừng), 06 – 46 – 86 (con cọp), 20 – 60 (con rết), 08 – 48 – 88 (con thỏ)
  34 – 74 (con nai) 11 – 51 – 91 (con chó), 13 – 53 – 93 (con voi), 23 – 63(con khỉ), 08 – 48 – 88 (con thỏ), 06 – 46 – 86 (con cọp), 18 – 58 – 98 (mèo rừng)
  13 – 53 – 93 (con voi): 08 – 48 – 88 (con thỏ), 06 – 46 – 86 (con cọp), 12– 52– 92(con ngựa), 23 - 63(con khỉ), 34 – 74 (con nai), 18 – 58 – 98 (mèo rừng), 16 – 56 – 96 (con ong), 15 – 55 – 95 (con chuột)
  17 – 57 – 97 (con hạc): 27 – 67 (con rùa), 28 – 68 (con gà), 25 – 65 (con ó), 06 – 46 – 86 (con cọp), 10 – 50 – 90 (rồng nước), 26 – 66(rồng đất) �� 95 (con chuột)
  05 – 45 - 85 (con trùn): 03 – 43 – 83 (xác chết), 29 – 69(con lươn), 28 – 68(con gà), 39 – 79(thần tài), 31 – 71(con tôm), 24 – 64(con ếch)& 32 – 72(con rắn)
  11 – 51 – 91 (con chó): 12 – 52 – 92 (con ngựa), 09 – 49 – 89 (con trâu), 06 – 46 – 86 (con cọp), 14 – 54 – 94(con mèo nhà), 15 – 55 – 95(con chuột).
  36 – 76 (bà vãi) 39 – 79(thần tài), 38 – 78 (ông địa), 37 – 77 (ông trời), 16 - 56 – 96 (con ong), 04 – 44 – 84 (con công), 35 – 75 (con dê).
  Tiên Thiên Ly: Động vật: Chim trĩ - Rùa - Con ba ba - Cua - Ốc - Trai(holidayspirit)(holidayspirit)(holidayspirit)(key)(key)(key)
   
 3. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  hồi tối nằm mơ thấy bắt 4 con mèo con màu trắng...mèo con màu trắng 23-32, Mèo: 14-54-94, 18-58-98
   
 4. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  Ngày Tân Hợi , Mậu Tuất(năm) , Kỷ Mùi (tháng) , giờ Bính Thân
  Canh Tuất - Tân Hợi là Thoa xuyến kim
  : Kim đến Tuất thì gặp suy, đến Hợi gặp Bệnh. Kim mà gặp suy bệnh là thứ vàng non yếu nên gọi là vàng để trang sức.
  Tân Hợi đang Yếu , dù có Mậu Tuất + Kỷ Mùi sinh vào trợ giúp , nhưng Bính Thân khắc vào Tân Hợi làm Tân Hợi yếu thêm. Vậy Tân Hợi muốn tồn tại phải nhờ thêm trợ giúp . Tân Hợi phải cố sinh ra Quý X6 để cản trở Bính Thân. Mặt khác Tân Hợi nhờ trợ giúp thêm là Mậu X1 - Kỷ X0 sinh vào. Và muốn giảm lực Bính Thân chỉ còn cách Bính khắc ra Canh X9, Tân X8 nữa để Canh Tân giúp Tân ...Một nùi(key)(key)(key)
   
 5. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  Thổ Mạnh X0, X1 đi trước tiếp theo là Kim X8, X9 theo sau...và sau cùng là Cái còn lại...
   
 6. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  chốt thôi:
  X0=20,60,10,50,90
  X1=11,21,51,91,
  X6=16,56,96
  x8=08,48,18,58,98(14,54,94)
  x9=59,89,99
  Chốt hạ: 50, 91, 56, 98, 59, 14
  nay chơi số mơ: 3c,xc 414,214, 4 càng: 5414, 9214 (0.5k):112:
   
 7. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  chúc mừng bạn chọn số sai...trung bắc thẳng tiến
   
 8. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  :125: bướm nèk...
   
 9. NAM CHINH

  NAM CHINH Thần Tài

  :112:
   
 10. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  Tới giờ luyện công...đao pháp thứ nhất có tên hồi tưởng...
  Nam
  40 – 80 (ông táo) 39 – 79(thần tài), 37 – 77 (ông trời), 36 – 76 (bà vãi), 16 - 56 – 96 (con ong)
  195999 (con bướm): 02 – 42 – 82 (con ốc), 25 – 65 (con ó), 16 - 56 – 96 (con ong)
  24 – 64 (con ếch) 05 – 45 - 85 (con trùn), 29 – 69(con lươn)
  08 – 48 – 88 (con thỏ): 06 – 46 – 86 (con cọp), 13 – 53 – 93 (con voi), 23 – 63(con khỉ), 34 – 74 (con nai), 18 – 58 – 98 (mèo rừng).
  07 – 47 – 87 (con heo): 12 – 52 – 92 (con ngựa), 09 – 49 – 89 (con trâu), 06 – 46 – 86 (con cọp).
  26 – 66 (rồng đất) 10 - 50 – 90 (rồng nước), 27 – 67 (con rùa), 06 – 46 – 86 (con cọp), 17 – 57 – 97 (con hạc)
  trung
  10 - 50 – 90 (rồng nước): 30 – 70(cá đen), 20 – 60 (con rết), 06 – 46 – 86 (con cọp), 32 – 72(con rắn), 26 – 66(rồng đất), 01 – 41 – 81 (cá trắng), 29 – 69 (con lươn)
  195999 (con bướm): 02 – 42 – 82 (con ốc), 25 – 65 (con ó), 16 - 56 – 96 (con ong)
  31 – 71 (con tôm) 01 – 41 – 81 (cá trắng), 05 – 45 - 85 (con trùn), 39 – 79(thần tài), 04 – 44 – 84 (con công), 02 – 42 – 82 (con ốc), 00
  04 – 44 – 84 (con công): 31 – 71(con tôm), 02 – 42 – 82(con ốc), 10 – 50 – 90(con rồng nước), 35 – 75(con dê), 36 – 76(bà vãi)
  Bac
  05 – 45 - 85 (con trùn): 03 – 43 – 83 (xác chết), 29 – 69(con lươn), 28 – 68(con gà), 39 – 79(thần tài), 31 – 71(con tôm), 24 – 64(con ếch)& 32 – 72(con rắn)
  13 – 53 – 93 (con voi): 08 – 48 – 88 (con thỏ), 06 – 46 – 86 (con cọp), 12– 52– 92(con ngựa), 23 - 63(con khỉ), 34 – 74 (con nai), 18 – 58 – 98 (mèo rừng), 16 – 56 – 96 (con ong), 15 – 55 – 95 (con chuột)
  25 – 65 (ó) 19 – 59 – 99(con bướm), 02 – 42 – 82 (con ốc), 16 - 56 – 96 (con ong)
  37 – 77 (ông trời) 39 – 79(thần tài), 38 – 78 (ông địa), 36 – 76 (bà vãi), 16 - 56 – 96 (con ong), 40 – 80 (ông táo).
  29 – 69 (con lươn) 05 – 45 - 85 (con trùn), 24 – 64 (con ếch), 03 – 43 – 83 (xác chết), 32 – 72(con rắn)

  thần tài thổ địa chạy thi
  ngựa đua dưới nước cá thì lên mây
  ông táo cưởi cá
  ông táo lên trời(đã xong)

  cá đi về biển
  cá vượt vũ môn (???khi nào đây)

  Mèo bắt cá,bắt chuột,bắt bướm
  Mèo vào bếp ăn vụng
  ong bướm
  công múa cọp coi
  Rồng rùa rắn rít

  đao pháp thứ hai tham khảo quẻ
  tiên thiên:
  Khảm:
  Động vật: Heo - Cá - Vật ở trong nước.

  :S:S(idea)
  :SugarwareZ-042::SugarwareZ-042::SugarwareZ-042:
  (key)(key)(key)

  Chiêu thứ 3 đi tìm x ???(ghost)(ghost)(ghost)

   
 11. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  (19/7/18): Nhâm Tý - Kỷ Mùi - Mậu Tuất- giờ Mậu Thân....
  Nhâm Thân -Quý Dậu là Kiếm phong kim: Thân Dậu là chính vị của Kim, và Kim đến cung Thân là Lâm quan, ở đây Kim ở thế sinh vượng nên thật cứng rắn, kim cứng rắn không gì hơn là ở mũi kiếm vì thế gọi là Kiếm phong Kim....Mậu-Mậu-Kỷ khắc Nhâm 3 đánh 1 không chột cũng què...nhưng liệu Nhâm Thân có phải là một cao thủ có thân thể cường tráng để chấp 3 mũi tên bay về mình cùng một lúc hay không??? Nhâm Tý 27-87 ở vượng khõe cường tráng nhất định nó phải giữ một góc cho chính mình. Mặt khác nó khắc ra Bính X3 để đoạt tài. Mặt khác nữa Nhâm Tý vì cường tráng khõe mạnh nên nó sinh ra Ất X4 để tranh tài....Ngoài ra Bính lại sinh Mậu Kỷ làm cho Mậu Kỷ mạnh lên vậy ta không thể không để ý tới Mậu Kỷ vì Mậu Kỷ đã khắc Nhâm vì thế ta sẽ xét đến việc nó sinh ra Ấn cho Nhâm đó là Canh X9...
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/7/18
 12. NAM CHINH

  NAM CHINH Thần Tài

  3x3, 8x8. Chọn 38.
  :126::125:
  Phương trình ni khó quá. ..:138:
   
 13. NAM CHINH

  NAM CHINH Thần Tài

  :034::049::050::004:
  :umbala::yoyo:
  Cao siêu quá , hổng dô. :SugarwareZ-013:
   
 14. (sweat)(sweat)
  Kiếm mí ngày trời mí tìm ra cái ẩn cốc này ..
  Ẩn cốc chứa đựng cả 1 núi bí cấp lun ...(giggle) tranh thủ chủ cốc ko có ở nhà dô chôm vài pho bí cấp vìa liệng cong coi ...(happy)(cat)
   
 15. Hỏng dô ..thì ong né qua bên để tui ngía tí coi ... hé hé càng ngía thấy càng giống cuốn gia phả nhà họ Từa Lưa của tui qá ...chắc tui phải chôm vài trang bí cấp vìa soạn ra thim vài trang rùi trà trộn dô bí cấp của ong mây ... xong tui sáng tác ra cuốn Từa Lưa Đại Pháp .. để dành chiến vs ku đồng ... (giggle)
   
 16. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  cẩn thận của chôm ...không có người hướng dẫn mà đem về luyện là dễ bị tẩu hỏa nhập quan lắm đó:112:
   
 17. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  Bé Dựa Mồng không được lộn xộn giữ trật tự nha ko...:116:
   
 18. Kệ .. nhập quan động quan gì cũng hơm sợ ... âu phải mình tui nhập âu ... ong cũng bị nhập lun mừ ...:112::118::127:
   
 19. :121: đổi tên tui là phải nấu ba nồi chè .. hoa quả thành tâm cúng bái ơn trên trời phật rùi mí dc đổi tên tui nhoa ong ...(donttalk)(donttalk) smiley-face-punching.gif smiley-face-punching.gif
   
 20. áng mây trời

  áng mây trời Thần Tài

  :121: ai thèm nhập chung...
   
  DAINGOC68 and maihuong1001 like this.