Thiên can Nhâm 2013

Thảo luận trong 'Phần Mềm Xổ Số - Phát Hiện - Phát Triển' bắt đầu bởi anhhoa22, 15/4/13.


 1. anhhoa22

  anhhoa22 Thần Tài

  Thiên Can Nhâm ( Đi Thuận )
  @ Trường sinh Ở Thân ; Mộc Dục ở Dậu ; Quan Đới ở Tuất ; Lâm Quan ở Hợi ; Đế vượng ở Tý
  @ Suy Ở Sửu ; Bệnh Ở Dần ; Tử Ỡ Mão ; Mộ Ở Thìn
  @ Tuyệt tại Tỵ; Thai tại Ngọ ; Dưỡng ỡ Mùi  Thứ sáu, ngày 15 tháng hai, năm 2013 - Nhâm Tí

  Bát Tự: Năm Quý Tỵ, Tháng Giáp Dần, Ngày Nhâm Tý, Giờ Mậu Thân
  Tháng chi được ngày can sinh (thực, thương): Ngày chủ hưu (hơi suy).
  Thương quan cách : NC Đế Vượng
  91 - 04 - 70 ----- 48 - 55 ------ 89 - 98 - 46 - 16
  21 - 15 - 84 ----- 41 - 48 ------ 15


  Giáp =X1
  Ất = X0
  Canh = X5
  Tân = X4
  1 Thực = ( Quan Đới - Đế Vượng )
  1 thương = ( Mộc Dục )
  2 Ấn = Thiên Ấn ( Mộ ) - Chính ẤN ( Tử - Dưỡng )
  Mộ sinh đế vượng

  Đinh = X8
  Giáp =X1
  Canh = X5
  1 Tài = ( Dưỡng )
  1 Thực = bệnh
  1 Ấn = Đế Vượng

  Bính = X9

  Đinh = X8
  Canh = X5
  Kỷ = X6

  2 Tài = Thiên tài ( bệnh ) - Chính Tài ( Tuyệt )
  1 Ấn = Mộ ( Mộ Sinh Đế Vượng )
  1 Quan = Mộc dục - Tử  Thứ hai, ngày 25 tháng hai, năm 2013 - Nhâm Tuất
  Thiên Can Nhâm : TrgSinh ở Thân ; Mộc Dục ở Dậu ; Lâm Quan Tuất; Quan Đới Hợi ; Đế vượng Tí ; Suy Ở Sửu ; Bệnh ở Dần ; Tử Mão ; Mộ thìn ; Tuyệt ở Tỵ ; Thai ở Ngọ ; Dưỡng Mùi
  Bát Tự: Năm Quý Tỵ, Tháng Giáp Dần, Ngày Nhâm Tuất, Giờ Mậu Thân
  Tháng chi được ngày can sinh (thực, thương): Ngày chủ hưu (hơi suy).
  Thương quan cách /Nhật Chủ Tại Quan Đới
  85 - 24 - 59 ----- 89 - 18 ------ 16 - 32 - 13 - 87
  90 - 83 - 71 ----- 32 - 58 ------ 04

  Trg sinh Thích khắc vào nó( nhất là Thân )

  Giáp =X1
  Ất = X0
  Bính = X9
  Canh = X5
  Tân = X4
  Nhâm = X3

  1thực = Trg sinh ( Quan đới sinh trg sinh )
  1 Thướng = Suy
  1 Thiên Tài = Trg` sinh
  2 Ấn = Suy - Dưỡng
  1 Tỷ = Trường sinh

  Bính = X9
  Quý = X2
  Đinh = X8

  2 Tài = Thiên Tài ( Bệnh ) - Chính Tài ( Mộc Dục -Suy )
  1 Kiếp = Lâm Quan

  Quý = X2
  Mậu = X7
  Kỷ = X6
  Tân = X4

  2 Quan = Thiên Quan ( Mộ ) - Chính Quan ( tử )
  1 Ấn = Tử
  1 Kiếp = Lâm Quan

  Thứ năm, ngày 7 tháng ba, năm 2013 - Nhâm Thân
  ThiênCan Nhâm : trường sinh ở Thân ; Mộc dục Dậu ; Lâm Quan Tuất; Quan Đới Dậu ; Đế Vượng ở Tý ; Suy Sửu ; Bệnh Dần ; Tử Mão; Mộ Thìn ; Tuyệt Tỵ ; Thai Ngọ Dưỡng Mùi
  Bát Tự: Năm Quý Tỵ, Tháng Ất Mẹo, Ngày Nhâm Thân, Giờ Mậu Thân
  Tháng chi được ngày can sinh (thực, thương): Ngày chủ hưu (hơi suy).
  Thương quan cách : Nhật Chủ Trường Sinh
  73 - 68 - 71 ----- 91 - 97 - 30 ------ 41 - 58 - 19 - 55
  71 - 46 - 31 ----- 74 - 39 - 19 ------ 46


  Giáp =X1
  Đinh = X8
  Kỷ = X6
  Nhâm = X3

  Có 1 Thực = Đế Vượng - Trường Sinh
  1 Chính Tài = Lâm Quan
  1 Chính Quan = Mộc Dục
  1 Tỷ Kiên = Suy

  Mậu = X7
  Tân = X4
  Ất = X0
  Bính = X9
  Giáp =X1

  Có 1 Thiên Quan = Suy
  1 Chính Ấn = Tuyệt
  1 Thương = Suy
  1 Thiên Tài = Đế Vượng - Mộ ( trg sinh khắc thẳng vào mộ và đế vượng )
  1 Thực = Đế vượng

  Giáp =X1
  Canh = X5
  Kỷ = X6
  Đinh = X8
  Bính = X9

  Có 1 Thực = Bệnh
  1 Thiên Ấn = Quan Đới sinh Trg sinh
  1 Thiên Quan = Mộc dục
  Chính Tài = Mộc dục
  Thiên tài = Đế vượng

  Trường sinh khắc mộ- đế vượng- mộc dục


  Chủ nhật, ngày 17 tháng ba, năm 2013 - Nhâm Ngọ
  Thiên can Nhâm : Trg Sinh ơ thân ; Mộc dục Dậu ; Lâm Quan Tuất ; Quan Đới Hợi ; Đế Vượng Tý ; Suy Sửu ; Bệnh Dần Tứ MÃo Mộ thìn Tuyêt Tỵ Thai Ngọ Dưỡng mùi
  Bát Tự: Năm Quý Tỵ, Tháng Ất Mẹo, Ngày Nhâm Ngọ, Giờ Mậu Thân
  Tháng chi được ngày can sinh (thực, thương): Ngày chủ hưu (hơi suy).
  Thương quan cách/ Nhật Chủ Suy
  33 - 76 - 89 ----- 43 - 67 ------ 26 - 62 - 77 - 32
  13 - 33 - 53 ----- 04 - 42 ------ 86

  Bính = X9
  Kỷ = X6
  Nhâm = X3

  Có 1 CT = Bệnh ( Suy khắc Bệnh )
  1 Chính quan = Tử ( Tử khắc Suy ??? )
  1 Tỷ Kiên= Suy - Quan Đới - Bệnh ( 2 thằng suy- bệnh yết ; 1 thằng mạnh )


  Tân = X4
  Nhâm = X3
  Quý = X2
  Mậu = X7

  Có 1 CA = Bệnh sinh suy
  1 Tỷ Kiên = Đế vượng
  1 Kiếp = Suy
  1 TQ = Đế vượng

  Kỷ = X6
  Quý = X2
  Mậu = X7

  1 CQ = Tuyệt Khắc Suy 2 lần ???
  1 Kiếp tài = Tuyệt - Lâm Quan
  1 TQ = Bệnh khắc suy ??

  Thứ tư, ngày 27 tháng ba, năm 2013 - Nhâm Thìn
  Thiên Can Nhâm : Trg sinh Thân ; Mộc Dục Dậu ; Lâm Quan Tuất ; Quan Đới Hợi ; Đế Vượng Tý ; Suy Sửu ; Bệnh Dần ; Tử Mão ; Mộ thìn ; Tuyệt Tỵ ;Thai Ngọ ;Dưỡng Mùi

  Bát Tự: Năm Quý Tỵ, Tháng Ất Mẹo, Ngày Nhâm Thìn, Giờ Mậu Thân
  Tháng chi được ngày can sinh (thực, thương): Ngày chủ hưu (hơi suy).
  Thương quan cách
  Nhật Chủ Mộ
  85 - 98 - 19 ----- 84 - 88 ------ 55 - 04 - 84 - 32
  31 - 56 - 47 ----- 01 - 69 ------ 92


  Giáp =X1
  Bính = X9

  Đinh = X8
  Mậu = X7
  Kỷ = X6

  Canh = X5

  Có 1 Thực = Đế Vượng ( Mộ Sinh Đế Vượng ??? )
  CT = Đế vượng
  TT = Tuyệt
  CQ = Trg Sinh ( trg sinh Khắc vô mộ )
  TQ = Lâm Quan
  TA = Suy ( Suy Sinh Mộ )


  Bính = X9
  Đinh = X8
  Tân = X4
  Giáp =X1

  Chính tài = Lâm Quan
  Thiên tài = Tử
  1 Chính Ấn = Dưỡng
  1 Thực = Bệnh


  Canh = X5
  Tân = X4
  Quý = X2

  Chính Ấn = Đế vượng
  Thiên Ấn = Dưỡng - Tử
  1 kiếp = Lâm Quan


  Thứ bảy, ngày 6 tháng tư, năm 2013 - Nhâm Dần
  Thiên Can Nhâm : trg sinh Thân ; Mộc dục ở dậu ; Lâm quan Tuất ; Quan Đới ở Hợi ; Đế vượng ở Tý ; Suy Sửu ; Bệnh Dần ; Tử Mão ; Mộ Thìn ; Tuyệt Tỵ; Thai Ngọ ; Dưỡng Mùi

  Bát Tự: Năm Quý Tỵ, Tháng Bính Thìn, Ngày Nhâm Dần, Giờ Mậu Thân
  Tháng chi khắc ngay can (quan): Ngày chủ tử (cực suy).
  Thất sát cách
  Nhật Chủ Bệnh


  98 - 68 - 49 - 88 ----- 41 - 14 - 45 ------ 23 - 92 - 72 - 56
  93 - 62 - 02 - 69 ----- 74 - 04 - 99 ------ 92  Bính = X9
  Đinh = X8
  Nhâm = X3
  Quý = X2

  TT-CT = Quan Đới - Tử - Tuyệt - Lâm Quan
  1 Tỷ = Quan Đới
  1 Kiếp = Suy - Tuyệt - Dưỡng
  Lấy Kiếp Tài nên lấy yếu hơn để khỏi đoạt tài mình

  Bính = X9
  Canh = X5
  Tân = X4
  Giáp =X1
  1 Thiên Tài = Mộ
  1 Thiên Ấn = Quan Đới
  1 Chính Ấn = Tử - Tuyệt
  1Thực = Bệnh

  Nhâm = X3
  Quý = X2
  Kỷ = X6

  1 Tỷ = ( Bệnh )
  1 Kiếp = ( Quan Đới - Quan Đới )
  1 Quan= Lâm Quan )

  ---------------------------------------------------------
  Thứ ba, ngày 16 tháng tư, năm 2013 - Nhâm Tí
  Thiên Can nhâm : trg sinh thân ; Mộc Dục Dậu ; Quan Đới tuất ; Lâm Quan Hợi ; Đế Vượng Tý ; Suy Sửu ; Bệnh Dần ; Tử Mão ; Mộ Thìn ; Tuyệt Tỵ ; Thai Ngọ ; Dưỡng mùi
  X:-@X:-@X:-@X:-@X:-@X:-@X:-@X:-@XX
  X:-@X:-@X:-@-X:-@-X:-@XX
  Cập Nhật Sớm cho anh em CCNh tính số trước 1 ngày MB
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/4/13
 2. vth.my

  vth.my Tiểu Thần Tài

  Đây luận cho B miền bắc phải không bạn. Hình như ngày 27/3 Giáp =X1(Miền Bắc B=71). Ngày 6/4 Kỷ = X6(Miền Bắc B=56; miền Nam Btp=93; BLong an=62) .
   

 3. dongry

  dongry Thần Tài

  MB nó ảnh hưởng trụ ngày mai ko nhiều lắm. Chỉ cần xét nó đang tại đâu trong TR.S.
  Trụ ngày mai nó đứng tại Đế Vượng, vì sao nó đứng tại ĐV, ắt phải có ấn kiêu của Trụ ngày mai Sinh cho nó, hoặc nó lấy Tài. Bao nhiêu đó thôi là có 1 gócX MB rồi.
  Canh Thân - Tân Dậu hoặc Bính Ngọ Đinh Tỵ, Quay lại hôm nay trụ xét Canh Với Tân // Binh Đinh thằng nào mạnh lấy 1 góc. Anh chọn Canh Tân. còn như theo số bên em thì nên lấy Canh. Nhá hàng 13.53.93 :tea:
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/4/13
 4. anhhoa22

  anhhoa22 Thần Tài

  --------------------------------------
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/4/13
 5. thienkhanh

  thienkhanh Thần Tài

  tân này nam bắc chắc phải có cái B. hi.

  :134:
   

 6. dongry

  dongry Thần Tài

  Ok, anh cố gắng vào góp vui và đủ 10 thiên Can. nắm được chơi A thôi. Khi nào xác đinh được B là ăn đủ 3 càn +4 càng nhưng phải keo x.
   
 7. dongry

  dongry Thần Tài

  1 trong 2 sẽ có, trước mắt cứ kéo nhẹ chơi theo dõi đã.
  BB đi ăn cơm thôi, chào ace :tea:
   
 8. thienkhanh

  thienkhanh Thần Tài

  kmd đã quay lại .
  phải chăng a này là ... rất giống!
   
 9. Q_PY400

  Q_PY400 Thần Tài

  ý em nói là hiensalon chắc ko phải,lập luận hien khác ah ngừ này anh thấy cách rất quen mà giờ chưa nghỉ ra:132:
   
 10. anhhoa22

  anhhoa22 Thần Tài

  ----------------------------------------
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/4/13
  hunghp, poker1232000, sode123 and 9 others like this.
 11. Từ Thứ

  Từ Thứ Thần Tài

  Ác, dongry mà Huynh không biết ah? :134:
   
 12. Q_PY400

  Q_PY400 Thần Tài

  thì anh nghi lonovo anh tính chiều chỉ hỏi 1 câu là biết ai nhưng em nói rồi thì thôi
   
 13. Từ Thứ

  Từ Thứ Thần Tài

  Chiêu gì khiếp thía em?:132:
   
 14. ngoaini

  ngoaini Thần Tài

 15. Từ Thứ

  Từ Thứ Thần Tài

  AL 7/3/2013
  Quý Tỵ/NHâm Tý/Bính Thìn/Mậu Thân
  Ngũ hành: thủy,mộc,thổ,thổ,thổ,kim
  Hành thủy: mộc kim thủy->mộc
  Hành hỏa: thủy hỏa thổ->hỏa
  Hành thổ: hỏa thổ mộc->hỏa
  VT
  a: 99 10 70
  :140:
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/4/13

Chia sẻ trang này