Xả Stress Spam Lên Sao

Thảo luận trong 'Cà Phê - Trà Đá' bắt đầu bởi Chuyên_Gia_Lô, 5/9/17.

 1. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  xin ad miếng đất để spam lên sao
  ĐN CT
  :wins::wins::wins::wins::wins::wins::wins::wins:
  69 96
  MB
  44 46
  :140::140::140::140::140::140::140:
  :140:
  Chúc ace XỔ SỐ THẦN TÀI may mắn
   
 2. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana:
  :cheer2::cheer2::cheer2::cheer2::cheer2:
  :wins::wins::wins::wins::wins::wins:
  :drunk::drunk::drunk::drunk::drunk:
  :137::137::137::137::137:
  :125::125::125::125::125:
  :120::139::120::120::120:
  :133::133::133::133::133:
   
 3. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  (gift)(gift)(gift)(gift)(gift)
  (hanukkah)(hanukkah)(hanukkah)(hanukkah)(hanukkah)
  (key)(key)(key)(key)(key)
  (Klopp)(Klopp)(Klopp)(Klopp)(Klopp)
  (penguin)(penguin)(penguin)(penguin)(penguin)
   
 4. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  (bell)(bell)(bell)(bell)(bell)
  (bollylove)(bollylove)(bollylove)(bollylove)(bollylove)
  (bhangra)(bhangra)(bhangra)(bhangra)(bhangra)
  (red)(red)(red)(red)(red)
  (disco)(disco)(disco)(disco)(disco)
   

 5. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :cheer2::cheer2::cheer2::wins::wins::wins::wins:
   
 6. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :120:
   
 7. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :137::banana:
   
 8. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :140:
   
 9. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :cheer2:
   
 10. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :wins:
   
 11. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :120:
   
  Trí thức yêu nước thích bài này.
 12. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :114:
   
  Trí thức yêu nước thích bài này.
 13. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  :116:
   
  Trí thức yêu nước thích bài này.
 14. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  (gift)
   
  Trí thức yêu nước thích bài này.
 15. Chuyên_Gia_Lô

  Chuyên_Gia_Lô Thần Tài

  (ladyvampire)
   
  Trí thức yêu nước thích bài này.