Spam Cà Rem

Thảo luận trong 'Spam' bắt đầu bởi Cà Rem, 27/7/14.

 1. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member


  Spam Spam Spam

  :director::director::director::director::director::director:
  :SugarwareZ-104::SugarwareZ-104::SugarwareZ-104::SugarwareZ-104:
  :136::136::136::136::136::136:
  :SugarwareZ-219::SugarwareZ-219::SugarwareZ-219::SugarwareZ-219::SugarwareZ-219::SugarwareZ-219::SugarwareZ-219:
   
 2. Bạch Hồ Điệp

  Bạch Hồ Điệp Thần Tài Perennial member

  Spămmmmmmmm xong chiều mămmmmmm mămmmmm cà lemmmm nhá ...:120::120::120:
   
 3. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member


  Mum kem nè bum búm iu
  image.jpg
   
  xuan toc do, TNKT, Tixiu and 11 others like this.
 4. Bạch Hồ Điệp

  Bạch Hồ Điệp Thần Tài Perennial member

  Hé hé ... Zô mở hàng được mum cà lem ngon qué .. Chiều nay win 3lo bum búm nhé cà lem ... :banana::banana::banana:
   
 5. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member

  3 miền thế nào cũng lụm

  :112::112::112::112::112:
   
  soicauxsmb.com, TNKT, Tixiu and 8 others like this.
 6. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/10/14
  soicauxsmb.com, TNKT, Tixiu and 10 others like this.
 7. BỐC ĐẠI

  BỐC ĐẠI Thành Viên

  lạ lắm lạ lạ lắm:134:
   
 8. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member


  Sao lại lạ ạ :133::133::133::133:
   
  TNKT, Tixiu, baycamau 999 and 8 others like this.
 9. Bạch Hồ Điệp

  Bạch Hồ Điệp Thần Tài Perennial member


  99 ba miền anh đồng nào sẽ ghiền ?? :120:
   
  3noixao, Tixiu, baycamau 999 and 8 others like this.
 10. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member

  [FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=4][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=4][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=4][FONT=Georgia][SIZE=4][FONT=Verdana][SIZE=2][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=4][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=4][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=4][FONT=Georgia][SIZE=3][FONT=Georgia][SIZE=4][FONT=Book Antiqua][SIZE=4][FONT=Impact][SIZE=6][FONT=Georgia][IMG]http://i.imgur.com/XWBCxPF.gif[/IMG]
  [IMG]http://images2.hiboox.com/images/4208/diapob0459072efc62fdfd1a27f7b8277e55d.gif?29[/IMG][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] http://{***}/images/smilies/aikeu.gif [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] http://xosothantai.com/attachment.php?attachmentid=31115&stc=1&d=1389367687 [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/10/14
  tuan_big, TNKT, Tixiu and 9 others like this.
 11. Bạch Hồ Điệp

  Bạch Hồ Điệp Thần Tài Perennial member


  Hehehe con búm xinh con búm đa tình mà hơi khìn khìn bất thình thình bay vào rồi lại bay ra ... Hihi mềnh đi nhá .. Chúc sờ pam của cà lem ngày nào cũng có kem mum mum :120:
   
 12. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member


  :117::117::117::117::117:
  :127::127::127::127::127::127:
   
  TNKT, Tixiu, coi_vang and 3 others like this.
 13. 3 cặp

  3 cặp Thần Tài

  :127::127::127::127:
  :120:
   
 14. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member

  Bỏ 3 cặp đá để cà rem ôm eo đê :tea:
  :134::134::134:
   
  TNKT, coi_vang, Thanhhai8786 and 2 others like this.
 15. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member

  Cô đơn là vô tình dọn dẹp lại giá sách, ta bắt gặp chiếc hộp kỷ niệm với những lá thư tay ta viết cho người nhưng chưa bao giờ gửi.
  Đó là những yêu thương, nhớ nhung, hờn giận, thổn thức, đau nhói...
  Ta giữ chiếc hộp ấy cho riêng mình, thỉnh thoảng lôi ra ngắm để nhận ra mình cũng mạnh mẽ lắm.
  Ta đã đi qua những ngày thương nhớ đong đầy như thế chỉ có một mình.
   
  da nam 3dai, TNKT, coi_vang and 3 others like this.
 16. hoang999

  hoang999 Thần Tài Perennial member

  Tiền Giang
  :tea:.....04.....:tea:
  :126: Gữi đây chiều hy vọng có chiền mua mảo nguyên tủ Cà Rem lun nàk :125:
  :banana::banana::banana:
   
 17. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member


  Uống cà phê nà anh...hihi

  image.jpg
   
  TNKT, coi_vang, Thanhhai8786 and 2 others like this.
 18. hoang999

  hoang999 Thần Tài Perennial member

  :126: Than quá dị ngừ....đọc thấy cãm động mún sa ngã lúm ák nha :125:
   
 19. Cà Rem

  Cà Rem Thần Tài Perennial member


  :126::126::126::136::125::125::125:
   
  TNKT, coi_vang, Thanhhai8786 and 2 others like this.
 20. hoang999

  hoang999 Thần Tài Perennial member

  :126: Ồh dzé vừa ún cafe vừa Tâm sự dí em lun nàk :125:
  :banana: