Phương Pháp Lô Đề Của Sư Huynh Vinh Lam

Thảo luận trong 'Phần Mềm Xổ Số - Phát Hiện - Phát Triển' bắt đầu bởi giacmokydieu, 13/11/18.

 1. giacmokydieu

  giacmokydieu Thần Tài

  Kinh nghiệm bọc lót: Theo tiên thiên bát quái , hậu thiên bát quái chỉ có 08 quẻ từ 1
  đến 8, số 9 quy về 1, số 0 quy về 8. 0 lót 8, 8 lót 0, 1 lót 9, 9 lót 1 không kể hàng trăm ,
  hàng chục, hàng đơn vị. Ví dụ: Bắt số 228 -- > lót 220, 208 -- > lót 280, 899 -- > lót
  011, 819 -- > lót 091.

  22=>24
  24=>53
  24 <=> 62
  86=>83
  83=>68
  68=>60
  60=>27
  27=>79
  53=>80
  97=>99
  97=>85
  85=>90
  80=08=>97 = 37
  21=>11 51 91
  33=>15 25
  77=>07 70
  10 <=> 26
  ếch bồ câu
  mb 27 mt 62
  80=>97 lô 77
  40 <=> 37  DÙNG CUNG SANH cung chính
  Giáp Tý chấn - Ất Sửu tốn là Hải Trung Kim.khắc bình đ mộc mtuat khoi
  Bí Dần khảm - Đinh Mão càn là Lô Trung Hoả khắc kiếm p kim nthan qdau
  Mậu Thìn đoài - Kỷ Tỵ cấn là Đại Lâm mộc khắc đại d thổ mthan kdau
  Canh Ngọ ly - Tân Mùi khảm là Lộ bàng thổ khắc truyền t thủy gthan adau
  Nh Thân khôn -Quý Dậu chấn là Kiếm phong kim khắc phúc đ hỏa gthin ati
  Giáp Tuất càn - Ất Hợi đoài là Sơn đầu Hỏa: khắc sa t kim gngo amui
  Bính Tý cấn - Đinh Sửu ly là Giản hạ thủy khắc thiên t hỏa mngo kmui
  Mậu Dần khảm - Kỷ Mão khôn là Thành đầu thổ thiên t thủy bngo dmui
  Canh Thìn chấn- Tân Tỵ tốn là Bạch lạp kim khắc phúc đ hỏa gthin ati
  Nhâm Ngọ ly- Quý Mùi càn là dương liễu mộc khắc lộ b thổ cngo tmui
  G Thân khôn - Ất Dậu chấn là Tuyền trung thủy khắc thiên t hỏa mngo kmui
  Bính Tuất tốn - Đinh Hợi cấn là ốc thượng thổ khắc thiên t hỏa mngo kmui
  Mậu Tý càn- Kỷ Sửu đoài là Tích lịch hỏa khắc thiên t thủy bngo dmui
  Canh Dần cấn - Tân Mão ly là Tùng bá mộc khắc lộ b thổ cngo tmui
  NhThìn khảm- Quý Tỵ khôn là Trương Lưu Thủy khắc thiên t hỏa mngo kmui
  Giáp Ngọ ly- Ất Mùi khảm là Sa Trung Kim khắc thạch l mộc cthan tdau
  Bính Thân khôn - Đinh Dậu chấn là Sơn Hạ Hỏa khắc thích l hỏa mty ksuu
  Mậu Tuất tốn - Kỷ Hợi cấn là Bình địa Mộc khắc sa t kim gngo amui
  Canh Tý càn- Tân Sửu đoài là Bích thượng thổ khắc thiên t thủy bngo dmui
  Nhâm Dần cấn - Quý Mão ly là Kim Bạch Kim khắc lư t hỏa bdan dmao
  giáp thìn tốn - ất tỵ đoài phúc đăng hỏa khắc xoa xuyến kim ctuat thoi
  Bính Ngọ càn - Đinh Mùi đoài là Thiên hà thuỷ khắc thiên t hỏa mngo kmui
  M Thân cấn - Kỷ Dậu ly là Đại dịch thổ khắc thiên h thủy binhngo dmui
  Canh Tuất khảm- Tân Hợi khôn là Thoa xuyến kim khắc đại l mộc mthin kti
  Nhâm Tý chấn - Quý Sửu tốn là Tang đố mộc khắc ốc t thổ btuat dhoi
  Giáp Dần cấn - Ất Mão ly là Đại Khê Thuỷ khắc sơn h hỏa bthan ddau
  Bính Thìn khảm- Đinh tỵ khôn là Sa trung thổ khắc dương l mộc nngo qmui
  Mậu Ngọ chấn - Kỷ Mùi tốn là Thiên Thượng Hoả khắc sa t kim gngo amui
  Canh thân khảm - Tân Dậu càn là Thạch lựu Mộc khắc bích t thổ cty tsuu
  Nhâm Tuất đoài - Quý Hợi cấn là Đại Hải thuỷ khắc thiên t hỏa mngo kmui
  Giáp Tý chấn - Ất Sửu tốn là Hải Trung Kim.khắc bình đ mộc mtuat khoi


  Bính Tuất (Xương Chó = 11; Cốt Trâu = 09)
  Canh Thìn (Xương Rồng = 10; Cốt Lạc Đà = 58)
  Nhâm Thìn (Xương Rồng = 10; Cốt Chó Sói = 61)
  Bính Ngọ (Xương Ngựa = 12; Cốt Thuồng Luồng = 47)
  Nhâm Tuất (Xương Chó = 11; Cốt Gấu = 540)

  Đánh AB theo thiên can
  01 56 12 67 23 78 34 89 40 95
  02 57 13 68 24 79 30 85 41 96
  03 58 14 69 20 75 31 86 42 97
  04 59 10 65 21 76 32 87 43 98
  05 51 16 62 27 73 38 84 49 90
  06 52 17 63 28 74 39 80 45 91
  07 53 18 64 29 70 35 81 46 92
  08 54 19 60 25 71 36 82 47 93
  09 50 15 61 26 72 37 83 48 94
  00 55 11 66 22 77 33 88 44 99

  Theo HÀ LẠC----theo LỤC NHÂM-----theo HÀ ĐỒ ---H Đồ tương khắc
  .
  Thủy = 1 - 6 ----------1-0--------------------1-6-----1 - 0
  Hỏa = 2 - 7------------4-9--------------------2-7-----2 - 6
  Mộc = 3 - 8 -----------3-7--------------------3-8-----3 - 9
  Kim = 4 - 9------------2-6--------------------4-9-----4 - 7
  Thổ = 0 - 5------------5-8--------------------0-5-----5 – 8

  càn-1-1-6
  li-2-3-9
  cấn-3-7-8
  tốn-4-5-4
  khôn-5-8-2
  khảm-6-6-1
  đoài-7-2-7
  chấn-8-4-3
  trung ương kỉ 0-5-9

  hành Thổ Canh tý tân sửu thổ
  Sinh mậu thân kỷ gà vượng
  mộ bính thìn đinh tỵ
  hành hoả Mậu tý kỷ sửu sinh
  Bính thân đinh gà vượng
  mộ bính thìn đinh tỵ
  Hành mộc! Nhâm tý quí sửu
  vượng canh thân tân gà
  mộ mậu thìn kỷ tỵ
  Hành thủy ! Bính tý đinh sửu
  vượng giáp thân Ất gà
  mộ nhâm thìn quí tỵ
  Hành Kim ! Giáp tý ất sửu
  vượng nhâm thân quí gà
  mộ canh thìn tân tỵ

  Lường Thiên Xích là sự di chuyển của 9 ngôi sao theo thứ tự nhất định.
  (1) Từ trung cung xuống TÂY BẮC.
  (2) Từ TÂY BẮC lên TÂY.
  (3) Từ TÂY xuống ĐÔNG BẮC.
  (4) Từ ĐÔNG BẮC lên NAM.
  (5) Từ NAM xuống BẮC.
  (6) Từ BẮC lên TÂY NAM.
  (7) Từ TÂY NAM sang ĐÔNG.
  (8) Từ ĐÔNG lên ĐÔNG NAM.
  (9) Từ ĐÔNG NAM trở về trung cung.-

  --

  [​IMG]

  Đặc Tính Cửu Tinh Trong Huyền Không Phi Tinh

  Ngày Giáp lộc tại Dần
  2. ẤT lộc tại Mão
  3. Bính Lộc tại TỴ
  4. Đinh lộc tại Ngọ
  5. Mậu lộc tại TỴ
  6. Kỷ Lộc tại Ngọ
  7. Canh lộc tại Thân
  8. Tân lộc tại Dậu
  9. Nhâm tại Hợi
  10. Quý tại Tý  Hà Đồ có hai vòng trong và ngoài với các con số chỉ bốn phương Đông
  Tây Nam Bắc: Đông bên trái, Tây bên phải, Nam ở trên và Bắc bên dưới.
  Số dương (thiên) gồm các con số lẻ có chấm tròn trắng như số: 1, 3, 5, 7,
  9. Cộng được 25 gọi là số trời. Số âm (địa) là các con số chẵn có chấm
  tròn đen: 2, 4, 6, 8, 10. Cộng lại thành 30 gọi là số đất. Do số âm lớn hơn
  dương nên từ đó người ta luôn gọi là âm dương chớ không gọi dương âm.
  Các con số chỉ bốn phương: Đông = 3; Tây = 4; Nam = 2, Bắc = 1 và Trung cung = 5.
  Phương Đông: 3 dương + 5 dương = 8 âm (chấm đen).
  Phương Tây: 4 âm + 5 dương = 9 dương (chấm trắng).
  Phương Nam: 2 âm + 5 dương = 7 dương (chấm trắng).
  Phương Bắc: 1 dương + 5 dương = 6 âm (chấm đen).
  Trung ương: 5 dương + 5 dương = 10 âm (chấm đen).
  Vì thế nên người ta gọi các số 1, 2, 3, 4, 5 là số sinh và các số 6, 7, 8, 9, 10
  là số thành (biến). Tổng cộng là 55.
  Trung ương là đất nuôi dưỡng và cũng là nơi nhận lại tất cả nên nó
  thuộc hành Thổ. Do đó cặp số 1-6 là biểu thị số sinh và số thành của
  Thủy; cặp 2-7: Hỏa; cặp 3-8: Mộc và cặp 5-10: Thổ. Nhìn vào các con số
  trên người ta thấy nó hình thành trục tung Nam-Bắc, trục hoành Đông-Tây.
  Lạc Thư gồm những chấm trắng đen cộng lại thành 45 như sau:
  Số dương gồm những chấm trắng: 1, 3, 5, 7, 9 cộng thành 25 (giống Hà
  Đồ).
  Số âm gồm chấm đen: 2, 4, 6, 8 cộng thành 20 (kém hơn Hà Đồ 10).
  Biểu tượng cho số dương hay âm của Lạc Thư đều như Hà Đồ, nhưng số
  có phần khác biệt: Số 5 ở giữa gọi Ngũ trung thuộc hành Thổ; số 3 ở
  phương Đông (Mộc); số 7 ở phương Tây (Kim); số 9 ở phương Nam
  (Hỏa); số 1 ở phương Bắc (Thủy). Số 2 ở Tây Nam (Thổ); số 4 ở Đông
  Nam (Mộc); số 6 ở Tây Bắc (Kim); số 8 ở Đông Bắc (Thổ). Nếu để Lạc
  Thư chồng lên Hậu thiên Bát quái chúng ta sẽ thấy có sự tương quan chặt
  chẽ ở các hướng.
  Theo Hà Đồ Số 1 là Thiếu dương, là số khởi đầu cho việc sinh ra các số
  âm dương khác: 1 + 2 = 3; 1 + 3 = 4; 1 + 4 = 5; 1 + 6 = 7...
  Số 2 là Thiếu âm, là số sinh ra các số âm khác:
  Âm + âm = Âm. Như: 2 + 2 = 4; 2 + 4 = 6; 4 + 4 = 8...
  Số 3 là Thái dương do Thiếu dương 1 + Thiếu âm 2.
  Dương + dương = Âm. Như: 1 + 3 = 4; 3 + 3 = 6; 3 + 5 = 8...
  Số 4 là Thái âm do Thiếu dương 1 + Thái dương 3; hoặc hai Thiếu âm 2 + 2.
  Dương biến thành âm: 1 + 1 = 2; 1 + 3 = 4; 1 + 5 = 6; 1 + 7 = 8; 1 + 9 = 10. Dương động.
  Âm thì vẫn hoàn âm: 2 + 2 = 4; 2 + 4 = 6; 4 + 4 = 8; 8 + 2 = 10. Vì bất
  biến nên người ta bảo là âm tịnh.
  Theo Lạc Thư
  Số 5 của đất thuộc Thổ, là số để các số âm dương tiếp xúc với nó để biến:
  Lấy số dương: 1, 3, 5, 7, 9 cộng hay trừ 5 đều biến thành số âm, cho thấy dương sinh âm.
  Lấy số âm: 2, 4, 6, 8 cộng hay trừ 5 đều trở thành số dương, cho thấy âm sinh dương.
  Nếu bỏ số 5 ở giữa, tổng cộng các số âm và dương đều bằng nhau.
  Các số dương ở bốn phương chính, các số âm ở bốn hướng phụ.
  Xét luận các con số
  Các nhà Thuật số xét các con số để luận tốt xấu:
  Theo âm dương , Số dương gồm: 1, 3, 5, 7, 9. Số âm gồm: 0, 2, 4, 6, 8, 10.
  Nếu các con số thuộc âm hoặc dương quân bình và có chiều hướng đi lên
  (thuận tiến) thì tốt, nó mang lại sự tốt lành cho người chủ hay người liên
  hệ. Còn ngược lại dãy số mà âm dương mất quân bình thì xấu và nếu như
  nó đã mất quân bình vừa đi xuống thì càng xấu hơn. Quân bình là các
  con số âm và số dương bằng nhau, một âm thì một dương, 2 âm thì 2
  dương, tuy nhiên một hay hai số chênh lệch cũng không sao nếu là một
  chuỗi số. Xấu nhất là những chuỗi số thuần dương hay thuần âm (bất
  sinh).
  Thí dụ: Số thuần dương: 579, 1357... , Số thuần âm: 046, 6080...
  Số âm dương cân bằng và đi lên như: 58, 5689... Tốt.
  Số âm dương cân bằng và đi xuống như: 85, 9856... Không được tốt.
  Số thuần dương đi lên: 35, 357, 1379... Xấu
  Số thuần dương đi xuống 53, 753, 9731... Rất xấu.
  Theo Ngũ Hành
  Các nhà thuật số tính Ngũ Hành của các con số theo Cửu Tinh. Nhất
  bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch và
  cửu tử nên: Số 1 hành Thủy; số 0, 2, 5 và 8 hành Thổ; số 3 và 4 hành
  Mộc; số 6 và 7 hành Kim; số 9 hành Hỏa.
  Ngũ Hành của các con số cần phải tương sinh, hoặc đồng hành với Ngũ
  Hành của mạng chủ mới tốt. Còn như hành của mạng chủ bị hành của con
  số khắc thì xấu. Thường tính số cuối cùng, nếu trong chuỗi số có nhiều số
  giống nhau thì tính hành của các số đó cho chuỗi số.
  Số có hành là Kim thì tốt cho người mạng Thủy hoặc mạng Kim. Nó gây
  ảnh hưởng xấu cho người mạng Mộc, làm hao tổn cho người mạng Thổ: 16, 67, 276, 6267...
  Số hành Mộc, tốt cho người mạng Hỏa hoặc mạng Mộc. Nó gây ảnh
  hưởng xấu cho người mạng Thổ, làm hao tổn cho người mạng Thủy: 23,
  34, 434, 9344, 03383...
  Số hành Thủy, tốt cho người mạng Mộc hay mạng Thủy, xấu cho người
  mạng Hỏa, làm tổn hao cho người mạng Kim: 21, 41, 411, 2581, 10581, 101681...
  Số hành Hỏa, tốt cho người mạng Hỏa hoặc mạng Thổ, xấu cho người
  mạng Kim, làm hao tổn cho người mạng Mộc: 29, 69, 499, 4389, 20599, 430899,
  Số hành Thổ, tốt cho người mạng Kim hoặc mạng Thổ, xấu cho người
  mạng Mộc, làm hao tổn cho người mạng Hỏa: 25, 58, 208, 2058, 25082, 802258...
  Theo lưu niên vận Các con số cần phải hợp với số tốt của lưu niên vận mới
  đặng tốt.
  Một tam ngươn có 9 lưu niên vận, mỗi ngươn có 3 vận.
  Thượng ngươn: Vận 1 khởi đầu từ năm Giáp tý 1864 đến 1883. Vận 2 khởi
  từ năm Giáp Thân 1884-1903. Vận 3 khởi từ năm Giáp Thìn 1904-1923.
  Trung ngươn: Vận 4 khởi từ năm Giáp Tý 1924-1943. Vận 5 khởi từ năm
  Giáp Thân 1944-1963. Vận 6 khởi từ năm Giáp Thìn 1964-1983.
  Hạ ngươn: Vận 7 khởi từ năm Giáp Tý 1984-2003. Vận 8 khởi từ năm
  Giáp Thân 2004-2023. Vận 9 khởi từ năm Giáp Thìn 2024-2043. Sau đó
  bắt đầu lại từ vận 1 của Tam ngươn mới.
  Năm 2003 thuộc vận 7 thì số 7 là số vượng khí, nhưng đến 2004 thì số 8
  là số vượng khí, số 7 bị lỗi thời trở thành số xấu, mang nhiều bất lợi về
  mặt tài lộc, thị phi cho những ai gặp nó, nhất là về nữ giới.
  Hiện tại đang ở vận 8 (hình 10a), là vận tốt nhất nên được nhiều cát tinh
  chiếu, phát ra nhiều sự tốt lành cho: Số 2, 8: Vượng khí, rất tốt. Số 1, 3, 4,
  6: Sinh khí, tốt. Số 0: Bình, tùy thuộc con số đứng sau nó. Các con số tốt
  này phải theo chiều hướng đi lên thì mới đạt được sự tốt đẹp nhất.
  Không nên dùng đến số 5, 7, 9, vì số 5: Mặc dù có sinh khí nhưng không
  tốt. Số 7: Đã phát hết khí nên lỗi thời, xấu. Số 9: Bị suy khí, xấu.
  Một số người nghĩ rằng chọn các số cộng lại thành số 9 thì sẽ gặp nhiều
  may mắn, nhưng họ đâu biết rằng họ đang làm sai nguyên tắc của Thuật
  số. Họ chọn các số: 009, 225, 117, 252, 711 hay 117... là những số xấu vì
  có cửu tử, thất xích, ngũ hoàng và các số 1 và 7 là số dương!
  Nhìn vào các con số 88, 888 và 8888, nhiều người tưởng rằng càng
  nhiều số 8 thì càng tốt, nhưng thật ra nó là số thuần âm thiếu số dương
  nên không tốt. Muốn tốt cần phải có thêm số dương bên cạnh để âm
  dương hòa hợp và số phải đi lên: 81, 138, 388, 1388. Nếu mệnh chủ hành
  Thổ hay Kim thì các số này là số tốt đẹp. Nếu mệnh chủ hành Thủy thì nó
  trở nên xấu. Nếu mệnh chủ hành Hỏa thì không được tốt lành.
  Tóm lại Những con số tốt đẹp là những con số mà âm dương hòa hợp,
  tương sinh cho ngũ hành của bản mệnh và được vượng khí trong lưu niên
  vận. Những con số xấu là những con số bị mất quân bình về âm dương,
  tương khắc với ngũ hành bản mệnh và bị suy khí theo lưu niên vận.

  Con Giáp = Chuột - Trâu - Hổ - Mèo - Rồng - Rắn - Ngựa - Dê
  Hoàng Đạo = Cừu - Bò - Cua - Sư Tử - Bò Cạp - Ngựa - Dê - Cá
  Tứ Linh = Long - Lân - Qui - Phụng
  Tứ Tượng = Rồng - Hổ - Rùa - Chim Sẻ
  Lục Súc = Mã - Ngưu - Dương - Trư - Cẩu - Kê
  Ngũ Hình = Long - Xà - Hổ - Báo - Hạc

  Ở hà đồ có độ số 2-7 hành Hỏa, màu Đỏ, hướng Nam là vì hàng tháng vào ngày 2, 7,
  12, 17, 22, 27 và hàng năm vào tháng 2 tháng 7 quan sát thấy sao Hỏa với sắc Đỏ sậm ở
  hướng Nam. Và kết hợp với địa chi Ngọ là vì tại hướng Nam của bầu trời có chòm Chu
  Tước gồm 7 sao là Tinh Mộc Hãn (con bò), Quy Kim Dương (con dê), Liễu Thổ Chương
  (con cheo), Tinh Nhận Mã (con ngựa), Trương Nguyệt Lộc (con hươu), Dực Hỏa Xà (con
  rắn), Chẩn Thủy Dẫn (con giun) mà sao con Ngựa nằm vị trí chính giữa của chòm Chu
  Tước cho nên Ngọ được dùng để xác định hướng chính Nam.[2] Một sự kết hợp có hệ
  thống, trên cơ sở khoa học thiên văn, hợp lý và nhất quán. Vì thế 2-7 là mã số chứa đựng
  thông tin “hành Hỏa, sắc Đỏ, hướng Nam, chi Ngọ.” Nhìn thấy 2-7 cũng là nhìn thấy
  hành Hỏa, màu Đỏ, hướng Nam, chi Ngọ. Độ số 2-7 sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa nếu
  không kết hợp với hành Hỏa, màu Đỏ, hướng Nam, chi Ngọ. Độ số 2-7 chỉ hiện hữu ở
  hướng Nam với hành Hỏa, màu Đỏ, chi Ngọ. Nhìn qua hướng khác sẽ không thấy 2-7,
  hành Hỏa, màu Đỏ, chi Ngọ. Một sự thật đơn giản và dứt khoát. Tương tự, ở Hà Đồ sở dĩ
  có độ số 4-9 kết hợp với hành Kim, với màu Trắng, với hướng Tây là vì hàng tháng vào
  ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 và hàng năm vào tháng 4 tháng 9 quan sát thấy sao Kim với
  sắc Trắng ở hướng Tây. Và kết hợp với địa chi Dậu là vì tại hướng Tây của bầu trời có
  chòm Bạch Hổ gồm 7 sao là Khuê Mộc Lang (con sói), Lâu Kim Cẩu (con chó), Vị Thổ Trệ
  (con trĩ), Mão Nhật kê (con gà), Tất
  Tất Nguyệt Ô (con quạ), Chủy Hỏa Hầu (con khỉ), và Sâm Thủy Viên (con vượn) mà sao
  con Gà nằm ở vị trí chính giữa của chòm Chu Tước cho nên Dậu được dùng để xác định
  hướng chính Tây.[3] Một sự kết hợp có hệ thống, trên cơ sở khoa học thiên văn, hợp lý
  và nhất quán. Vì thế 4-9 là mã số chứa đựng thông tin “hành Kim, sắc Trắng, hướng Tây,
  chi Dậu.” Nhìn thấy 4-9 cũng là nhìn thấy hành Kim, màu Trắng, hướng Tây, chi Dậu.
  Độ số 4-9 sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa nếu không kết hợp với hành Kim, màu Trắng,
  hướng Tây, chi Dậu. Độ số 4-9 chỉ hiện hữu ở hướng Tây với hành Kim, màu Trắng, chi
  Dậu. Nhìn qua hướng khác sẽ không thấy 4-9, hành Kim, màu Trắng, chi Dậu. Một sự
  thật đơn giản và dứt khoát. Như vậy, một tập hợp của những phần tử nằm trong sự kết
  hợp với mỗi cặp số của Hà Đồ tuyệt đối không thể tách rời nhau. Đặc tính “bất khả ly”
  của những phần tử trong tập hợp đã được tác giả Hà Hưng Quốc nhấn mạnh trong cuốn
  Việt Dịch và trong những bài viết khác. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là, nói một
  cách thẳng thắn, người ta không thể tùy tiện hoán vị hai cặp số 4-9 và 2-7 của Hà Đồ để
  làm ra Lạc Thư. Hoán vị chúng thì tức khắc toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ, vì điều kiện đã
  tạo ra sự hiện hữu của chúng và bảo đảm cho giá trị thông tin nơi chúng đã biến mất.
  Từ đó có thể nói, nếu đúng sự thật là Lạc Thư thoát thai từ Hà Đồ do hoán vị 2 cặp số 2-7 và 4-9
  Cặp số 2-7 của Hà Đồ chứa đựng thông tin “hành Hỏa, màu Đỏ, hướng Nam, chi Ngọ”
  nhưng 2-7 của Lạc Thư chỉ chứa đựng thông tin “2 ngôi sao-7 ngôi sao.” Tương tự, 4-9
  của Lạc Thư không phải là 4-9 của Hà Đồ. Cặp số 4-9 của Hà Đồ chứa đựng thông tin
  “hành Kim, màu Trắng, hướng Tây, chi Dậu”
  nhưng 4-9 của Lạc Thư thì chỉ chứa đựng thông tin “4 ngôi sao-9 ngôi sao.”


  Lục Nhâm Tiểu Độn
  LƯU LIÊN=>TỐC HỈ=>XÍCH KHẨU=> .ĐẠI AN=>KO VONG+>TIỂU CÁT
  I. CÁCH LẤY CUNG
  1- Khởi THÁNG ở cung ĐẠI AN, bắt đầu từ tháng GIÊNG, thứ tự theo chiều kim đồng hồ, mỗi cung một tháng. Sau khi có cung của tháng, ta khởi
  ngày MỒNG MỘT ở cung đó, đếm thuận mỗi cung một ngày tới ngày hiện tại. Ta khởi GIỜ ở cung đó là giờ TÝ, đếm mỗi giờ một cung cho tới giờ hiện tại.
  2- Thí dụ: Ngày 09 tháng 09 âm lịch, giờ Tị, có người nhờ tính, ta lấy cung như sau:
  - Tháng 09 ở cung TỐC HỈ, ngày 9 ở cung TIỂU CÁT, giờ Tị ở cung XÍCH KHẨU. Vậy ta có tháng TỐC HỶ + ngày TIỂU CÁT + giờ XÍCH KHẨU
  - Ở độn toán, người ta chỉ dùng NGÀY và GIỜ để tính, còn cung THÁNG chỉ phụ giúp thôi.
  - NGÀY là chủ, là mình. GIỜ là khách, là việc.
  - Tháng phụ gúp cho hai ý trên theo tuổi
  II. GIẢI THÍCH Ý NGHĨA SÁU CUNG
  1- ĐẠI AN: Tính chất cung này hiền lành, cầu an, gặp xấu giảm xấu, gặp tốt giảm tốt.
  Tượng hình: Căn nhà, bất động sản, hộp gỗ
  Kinh nghiệm: Xuất hành vào giờ, ngày Đại An, thì tìm người hay vắng nhà, lo việc hay bị dời ngày, chỉ có đi xa là bình an vô sự.
  2- LƯU LIÊN: Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt, vì nó là hành Hoả.
  Tượng hình: Cơ quan luật pháp, nhà thương, nhà tù, giấy tờ.
  Kinh nghiệm: Xuất hành vào giờ Lưu Liên dễ gặp người, và hay ngồi lâu, rất nhiều người có thư tín ở ngày Lưu Liên.
  3- TỐC HỈ: Tính chất cung này là thông tin, thư tín, nói chung là các phương tiện và tính chất thông tin.
  Tượng hình: Đám cưới, tình cảm, tin thư.
  Kinh nghiệm: Đang mong người ở xa mà gặp cung Tốc Hỷ thì người ở xa sẽ về.
  4- XÍCH KHẨU: Tính chất cung này là ăn uống, bàn cãi, nói chung là các chất có liên quan tới Miệng.
  Tượng hình: Đám tiệc, đại hội, xe cộ, quán xá.
  Kinh nghiệm: Xuất hành mà gặp ngày hay giờ Xích Khẩu thì hay bặp chuyện bàn luận, ăn uống.
  5- TIỂU CÁT: Tính chất cung này chủ về lợi lộc, làm ăn giao dịch, buôn bán.
  Tượng hình: Chợ búa, nơi giao dịch buôn bán.
  Kinh nghiệm: Xuất hành vào ngày giờ Tiểu Cát thì hay gặp bạn, công việc trôi chảy tốt đẹp.
  6- KHÔNG VONG: Tính chất cung này là ma quái, tai nạn, trộm cắp, nói chung các tính chất xấu.
  Tượng hình: Đám ma, nghĩa địa, vũng lầy.
  Kinh nghiệm: Ngày giờ Không Vong rất xấu, rất nhiều người mất của vào ngày giờ này mà không tìm lại được.

  4. KHẮC KỴ CỦA 12 TUỔI
  1.Tuổi Tý kỵ năm Ngọ - Tý
  2.Tổi Sửu kỵ năm Sửu - Ngọ - Mùi
  3.Tổi Dần kỵ năm Thân - Dần
  4.Tổi Mão kỵ năm Mão - Dậu - Thìn
  5.Tuổi Thìnkỵ năm Thìn - Tuất
  6.Tuổi Tị kỵ năm Tị - Hợi
  7.Tuổi Ngọ kỵ năm Sửu - Ngọ - Tý (+sao Thất sát)
  8.Tuổi Mùi kỵ năm Dậu - Hợi
  9.Tuổi Thânkỵ năm Dần - Thân
  10.Tuổi Dậu kỵ năm Mão - Dậu - Tuất
  11.Tuổi Tuấtkỵ năm Thìn - Tuất
  12.Tuổi Hợi kỵ năm Tị - Hợi
  5. CÁC HỆ TUỔI HAY GẶP XUI XẺO
  Đàn ông: 25 - 31 - 33 - 37 - 38 - 53 tổi
  Đàn bà: 28 - 37 - 39 - 46 - 49 tuổi


  6. CÁCH TÌM GIỜ CAN CHI
  Những ngày có CAN là:
  Giáp, Kỷ thì giờ Tý là Giáp Tý
  Ất, Canh thì giờ Tý là Bính Tý
  Bính, Tân thì giờ Tý là Mậu Tý
  Đinh, Nhâm thì giờ Tý là Canh Tý
  Mậu, Quý thì giờ Tý là Nhâm Tý

  BỘ SỐ TỨ TRẠNG
  Cá Trắng 01=Chiêm khôi
  Ốc 02=Phẩn quế
  Ngỗng 03= vĩnh sanh
  công 04 hàng xuân
  -----------------------------------------------
  BỘ SỐ NGŨ HỔ TƯỚNG
  trùng= trùn 05=chí cao
  cọp 06= khôn sơn
  heo 07 = chính thuận
  thỏ 08 = nguyệt bảo
  trâu 09= hán vân
  BỘ SỐ THẤT SINH LÝ
  rồng nằm 10=giang tứ
  chó trắng 11= phúc tôn
  ngựa 12=quang minh
  voi 13-hữu lợi
  mèo rừng 14= chỉ đắc
  chuột 15= tất đắc
  ong 16=mậu lâm
  BỘ SỐ NHỊ ĐẠO SĨ
  hạc 17= thanh vân
  mèo nhà 18=thiên thân
  BỘ SỐ TỨ PHU NHÂN
  bướm 19 cấn ngọc
  rít 20= minh châu
  én 21= thượng chiêu
  bồ câu 22= hợp đồng
  BỘ SỐ TỨ HẠO MẠNG
  khỉ 23= tam hòe
  ếch 24= hợp hải
  ó 25 = cửu quan
  rồng 26= thái bình
  BỘ SỐ TỨ HÒA THƯỢNG
  rùa 27 hải quan
  gà 28= nhật sơn
  lươn 29= thiên lương
  cá 30=tĩnh lợi
  BỘ SỐ NGŨ KHẤT THỰC
  tôm 31=nguyên qui
  rắn 32= vạn kim
  nhện 33 h tuyền
  nai 34= nguyên cát
  dê 35= cát phân
  BỘ SỐ NHẤT SƯ CÔ
  chồn 36= an sỹ
  BỘ SỐ TỨ ĐẠI NHÂN
  ô trời 37= thiên quan
  ô địa 38= địa chủ
  thần tài 39= tài thần
  ô táo 40= táo quân

  2,Thuận giờ sinh:
  Sinh mùa xuân vào giờ Dậu, Thìn, Tỵ
  Sinh mùa Hạ vào giờ Mão, Mùi, Hợi
  Sinh mùa Thu vào giờ Ngọ, Thân, Dần
  Sinh mùa Đông vào giờ Sửu, Tuất, Tí
  Được thuận giờ sinh độ số gia tăng.
  3.Giờ sinh thuận lý hay nghịch lý
  Sinh vào giờ Dương mà an mệnh tại cung Dương là thuận lý. Trái lại là Nghịch lý.
  Sinh vào giờ thuộc Am mà Mệnh an tại cung âm là thuận lý. Trái lại là nghịch lý.
  Thuận lý thì độ số gia tăng, mà nghịch lý thì bị kém bớt.
  4.Năm sinh và giờ sinh
  Tuổi Dần, Ngọ, Tỵ, Dậu mà sinh giờ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì tối độc.
  Tuổi Dần, Hợi, Tý mà sinh giờ Ngọ, Thân, Dậu, Hợi thì khắc cha phải đến 16 tuổi mới khỏi âu lo về sự mồ côi cha.
  Tuổi Thìn, Tỵ, Sửu, Mùi sinh giờ Tí, Ngọ, Mão, Tỵ, Hợi, Thân, Dậu khắc mẹ, cũng tương tự

  tài liệu về động vật
  càn quái=ngựa / số 1 4 9
  đoài quái dê / số 2 4 9
  ly quái=rùa/số 3 2 7
  chấn quái=rồng rắn/số 4 8 3
  khãm quái=heo cá/số 1 6
  cấn quái=chuột/số 5 7 10
  khôn quái=trâu/số 5 8 10
  tốn quái=gà/số 3 5 8

  khongminhdaoThần Tài [img border="0" width="12" height="12" src="file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image017.gif"

  Sory, tiêp bài VL chia sẽ ..Cái này dành cho ACE chọn xc, đó là số hàng trăm theo hướng tài thần,hỉ thần đó.
  VD ; hôm nay Mậu thân. Mậu thổ= kiền 0/5. tt.ht hướng ĐN=4,Bắc = 1.Thân=kim=7.Mậu đang cần Hỏa giúp=9.
  Số hàng trăm xc = 0.5.4.1. ACE xem lại xc của 3 miền . Thân Tí Thìn tam hợp.Kmđ chọn 43 bính thìn kiền 543.043=50n. nỡ lòng nhảy 643 ?khi bính Thân 03.63 ko chọn ? bính tý 23.83 nhảy CM gòi?..


  Phương Đông chùm sao thanh long có 7 sao : giác , cang , đê , phòng , tâm , vĩ , cơ .
  Phương bắc chùm sao huyền vũ có 7 sao : Đẫu , ngưu , nữ , hư , nguy , thất , bích .
  Phương tây chùm sao bạch hổ có 7 sao : khuê , lâu , vị , mão , tất , chủy , sâm .
  Phương nam chùm sao chu tước có 7 sao : Tĩnh , quĩ , liểu , tinh , trương , dực , chẩn .
  Phương Đông là con rồng xanh, gọi là Thanh Long (Giốc, Cang, Đê, Phòng Tâm Vĩ, Cơ).
  Phương Bắc là con rùa đen gọi là Hoa Cái (Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích).
  Phương Tây là con hổ trắng gọi là Bạch Hổ (Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chuỷ, Sâm).
  Phương Nam là con phượng đỏ gọi là Phượng Các (Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn).

  Hg Đông Thanh Long
  Giốc Mộc Giao : Sấu
  Cang Kim Long : Rồng
  Đê Thổ Lạc
  Phòng Nhật Thố : Thỏ
  Tâm Nguyệt Hồ : Cáo
  Vĩ Hoả Hổ : Hổ
  Cơ Thuỷ Báo : Báo
  Phương Bắc - Hoa Cái
  Đẩu Mộc Giải : Cua
  Ngưu Kim Ngưu : Trâu
  Nữ Thổ Bức : Dơi
  Hư Nhật Thử : Chuột
  Nguy Nguyệt Yến : Én
  Thất Hoả Trư : Lợn
  Bích Thuỷ Du : Dím
  Phương Tây - Bạch Hổ
  Khuê Mộc Lang : Sói
  Lâu Kim Cẩu : Chó
  Vị Thổ Trĩ : Trĩ
  Mão Nhật Kê : Gà
  Tất Nguyệt Ô : Quạ
  Chuỷ Hoả Hầu : Khỉ
  Sâm Thuỷ Viên : Vượn
  Phương Nam - Phượng Các
  Tỉnh Mộc Hãn : Cầy
  Quỷ Kim Dương : Dê
  Liễu Thổ Chương : Hoẵng
  Tinh Nhật Mã : Ngựa
  Trương Nguyệt Lộc : Nai
  Dực Hoả Xà : Rắn
  Chẩn Thuỷ Dẫn : Giun


  Thứ 2 Thái âm sao : Tâm , nguy , tất , trương
  Thứ 3 sao : vĩ , thất , chủy , Dực
  Thứ 4 sao : Cơ , bích , sâm , chẩn
  Thứ 5 sao : giác , đẫu , khuê , tinh
  Thứ 6 sao : Cang , ngưu , lâu , quỉ
  Thứ 7 sao : Đê , nữ , vị , liễu
  Chủ nhật sao :
  Nếu bạn vòng nhị thập bát tú đi từ hướng bắc => hướng Tây => hướng Nam => hướng Đông
  => hướng Bắc , thì bạn sẽ thấy được vòng bánh xe luân hồi như sau:
  1 - Giác mộc Giao - Đặng Vũ: Tốt.
  (Bình Tú) Tướng tinh con Giao Long(thuồng luồng , cá sấu ), chủ trị ngày thứ 5.
  2 - Can kim Long - Ngô Hán: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con Rồng , chủ trị ngày thứ 6
  3 - Đê thổ Lạc - Giả Phục: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con Lạc Đà , nhím , chủ trị ngày thứ 7.
  4 - Phòng nhật Thố - Cảnh Yêm: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con Thỏ , chủ trị ngày Chủ nhật.
  5 - Tâm nguyệt Hồ - Khấu Tuân: Xấu.
  ( hung tú ) Tướng tinh con chồn, chủ trị ngày thứ 2.
  6 - Vĩ hỏa Hổ - Sầm Bành: Tốt.
  ( Kiết Tú ) tướng tinh con cọp, chủ trị ngày thứ 3.
  7 - Cơ thủy Báo - Phùng Dị: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con Beo , chủ trị ngày thứ 4
  8 - Đẩu mộc Giải - Tống Hữu: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con cua , chủ trị ngày thứ 5.
  9 - Ngưu kim Ngưu - Sái Tuân: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con trâu , chủ trị ngày thứ 6.
  10 - Nữ thổ Bức - Cảnh Đan: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con dơi , chủ trị ngày thứ 7.
  11 - Hư nhật Thử - Cái Duyên: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con chuột , chủ trị ngày chủ nhật.
  12 - Nguy nguyệt Yến - Kiên Đàm: Xấu.
  ( Bình Tú ) Tứng tinh con chim én, chủ trị ngày thứ 2.
  13 - Thất hỏa Trư - Cảnh Thuần: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con heo , chủ trị ngày thứ 3
  14 - Bích thủy Du - Tang Cung: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con rái cá ( chồn ) , chủ trị ngày thứ 4.
  15 - Khuê mộc Lang - Mã Vũ: Xấu.
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con chó sói, chủ trị ngày thứ 5.
  16 - Lâu kim Cẩu - Lưu Long: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con chó , chủ trị ngày thứ 6.
  17 - Vị thổ Trĩ - Ô Thành: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con chim trĩ , củ trị ngày thứ 7
  18 - Mão nhật Kê - Vương Lương: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con gà , chủ trị ngày chủ nhật.
  19 - Tất nguyệt Ô - Trần Tuấn: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con quạ, chủ trị ngày thứ 2.
  20 - Truỷ hỏa Hầu - Phó Tuấn: Xấu
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con khỉ, chủ trị ngày thứ 3.
  21 - Sâm thủy Viên - Đỗ Mậu: Tốt
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con vượn , chủ trị ngày thứ 4.
  22 - Tỉnh mộc Hãn - Diêu Kỳ: Tốt.
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con chim cú, chủ trị ngày thứ 5.
  23 - Quỷ kim Dương - Vương Phách: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con dê , chủ trị ngày thứ 6
  24 - Liễu thổ Chương - Nhậm Quang: Xấu.
  ( Hung tú ) Tướng tinh con cheo ( gấu ngựa ) , chủ trị ngày thứ 7.
  25 - Tinh nhật Mã - Lý Trung: Xấu.
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con ngựa , chủ trị ngày chủ nhật
  26 - Trương nguyệt Lộc - Vạn Tu: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con nai , chủ trị ngày thứ 2.
  27 - Dực hỏa Xà - Bi Đồng: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con rắn , chủ trị ngày thứ 3.
  28 - Chẩn thủy Dẫn - Lưu Trực: Tốt.
  ( Kiết Tú ) tướng tinh con giun ( sâu ), chủ trị ngày thứ 4.
  Theo chu kỳ thì 28 năm, sao sẽ trở lại như ban đầu, bắt đầu từ nhóm sao ở phương Tây (Bạch Hổ), xuống
  phương Nam (Chu Tước), lên phương Đông (Thanh long) và phương Bắc (Huyền vũ).  khongminhdaoThần Tài [​IMG][​IMG] style='font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px' v:Shapes="_x0000_i1040">

  *** Số AB đang đi theo luồng cả tuần nay =
  AB cách 3 ngày trước về lại , thối thân, lật..
  03.30 AB t2 hôm nay là do AB từ t5 30 A TN về.
  ACE kiểm nghiệm.  Lịch cổ nhất của người Maya được tạo nên bởi những chữ tượng hình. Nó
  tính toán thời gian theo chu kỳ của mặt trăng, sao Hỏa và sao Kim.
  Ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 thấy sao Hỏa với sắc Đỏ sậm ở hướng Nam.chi ngọ
  bầu trời có chòm Chu Tước gồm 7 sao là Tinh Mộc Hãn (con bò), Quy Kim Dương (con dê),
  Liễu Thổ Chương (con cheo), Tinh Nhận Mã (con ngựa), Trương Nguyệt Lộc (con hươu),
  Dực Hỏa Xà (con rắn), Chẩn Thủy Dẫn (con giun) mà sao con Ngựa nằm vị trí chính giữa
  của chòm Chu Tước cho nên Ngọ được dùng để xác định hướng chính Nam.[2]
  Ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 thấy sao Kim với sắc Trắng ở hướng Tây. Chi dậu
  bầu trời có sao Bạch Hổ gồm 7 sao là Khuê Mộc Lang (con sói), Lâu Kim Cẩu (con chó), Vị Thổ Trệ
  (con trĩ), Mão Nhật kê (con gà), Tất Nguyệt Ô (con quạ), Chủy Hỏa Hầu (con khỉ), và
  Sâm Thủy Viên (con vượn) mà sao con Gà nằm ở vị trí chính giữa của chòm Chu Tước
  cho nên Dậu được dùng để xác định hướng chính Tây.[3]
  Ngày 3, 8, 13, 18, 23, 28 thấy sao mộc ở hướng đông .chi mão
  Ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 thấy sao mộc ở hướng bắc .chi tý  vinhlam nói:

  Nếu bạn vòng nhị thập bát tú đi từ hướng bắc => hướng Tây => hướng Nam => hướng Đông
  => hướng Bắc , thì bạn sẽ thấy được vòng bánh xe luân hồi như sau:
  1 - Giác mộc Giao - Đặng Vũ: Tốt.
  (Bình Tú) Tướng tinh con Giao Long(thuồng luồng , cá sấu ), chủ trị ngày thứ 5.
  2 - Can kim Long - Ngô Hán: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con Rồng , chủ trị ngày thứ 6
  3 - Đê thổ Lạc - Giả Phục: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con Lạc Đà , nhím , chủ trị ngày thứ 7.
  4 - Phòng nhật Thố - Cảnh Yêm: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con Thỏ , chủ trị ngày Chủ nhật.
  5 - Tâm nguyệt Hồ - Khấu Tuân: Xấu.
  ( hung tú ) Tướng tinh con chồn, chủ trị ngày thứ 2.
  6 - Vĩ hỏa Hổ - Sầm Bành: Tốt.
  ( Kiết Tú ) tướng tinh con cọp, chủ trị ngày thứ 3.
  7 - Cơ thủy Báo - Phùng Dị: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con Beo , chủ trị ngày thứ 4
  8 - Đẩu mộc Giải - Tống Hữu: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con cua , chủ trị ngày thứ 5.
  9 - Ngưu kim Ngưu - Sái Tuân: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con trâu , chủ trị ngày thứ 6.
  10 - Nữ thổ Bức - Cảnh Đan: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con dơi , chủ trị ngày thứ 7.
  11 - Hư nhật Thử - Cái Duyên: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con chuột , chủ trị ngày chủ nhật.
  12 - Nguy nguyệt Yến - Kiên Đàm: Xấu.
  ( Bình Tú ) Tứng tinh con chim én, chủ trị ngày thứ 2.
  13 - Thất hỏa Trư - Cảnh Thuần: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con heo , chủ trị ngày thứ 3
  14 - Bích thủy Du - Tang Cung: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con rái cá ( chồn ) , chủ trị ngày thứ 4.
  15 - Khuê mộc Lang - Mã Vũ: Xấu.
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con chó sói, chủ trị ngày thứ 5.
  16 - Lâu kim Cẩu - Lưu Long: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con chó , chủ trị ngày thứ 6.
  17 - Vị thổ Trĩ - Ô Thành: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con chim trĩ , củ trị ngày thứ 7
  18 - Mão nhật Kê - Vương Lương: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con gà , chủ trị ngày chủ nhật.
  19 - Tất nguyệt Ô - Trần Tuấn: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con quạ, chủ trị ngày thứ 2.
  20 - Truỷ hỏa Hầu - Phó Tuấn: Xấu
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con khỉ, chủ trị ngày thứ 3.
  21 - Sâm thủy Viên - Đỗ Mậu: Tốt
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con vượn , chủ trị ngày thứ 4.
  22 - Tỉnh mộc Hãn - Diêu Kỳ: Tốt.
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con chim cú, chủ trị ngày thứ 5.
  23 - Quỷ kim Dương - Vương Phách: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con dê , chủ trị ngày thứ 6
  24 - Liễu thổ Chương - Nhậm Quang: Xấu.
  ( Hung tú ) Tướng tinh con cheo ( gấu ngựa ) , chủ trị ngày thứ 7.
  25 - Tinh nhật Mã - Lý Trung: Xấu.
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con ngựa , chủ trị ngày chủ nhật
  26 - Trương nguyệt Lộc - Vạn Tu: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con nai , chủ trị ngày thứ 2.
  27 - Dực hỏa Xà - Bi Đồng: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con rắn , chủ trị ngày thứ 3.
  28 - Chẩn thủy Dẫn - Lưu Trực: Tốt.
  ( Kiết Tú ) tướng tinh con giun ( sâu ), chủ trị ngày thứ 4.
  Theo chu kỳ thì 28 năm, sao sẽ trở lại như ban đầu, bắt đầu từ nhóm sao ở phương Tây (Bạch Hổ), xuống
  phương Nam (Chu Tước), lên phương Đông (Thanh long) và phương Bắc (Huyền vũ).


  Click to expand...


  Số này dành cho ACE bao lô theo thứ trong tuần đó..
  Còn ko biết chép zô lưu...Thanks.


  MIỀN BẮC Hiện tại có 27 giải, tính ra chúng ta đánh lo thì xác suất sẽ là 1% cho 27 cơ hội. Cho nên tính trung bình ra thì chúng ta sẽ có khoảng 21,5%
  xắc suất để đánh “Bạch thủ” tức là xiên 1, Con số 27% là con số max (vì trừ số về trùng lặp thì trung bình = 21.5% mà thôi). Cho nên tính bình quân ra là đánh 5 quân thì mới có 1 số trúng , trong thực tế đánh 3 quân trúng 1 thì sẽ hòa ==> khả năng lỗ là cao hơn lãi. Cho nên chũng ta cũng cần phải tính toán để có được con số hợp lý.
  Dưới đây là công thức xác suất lô về:
  xiên 1, xác suất trúng = 21,5%
  đối với xiên 2, xác suất trúng = 21,5% x 21,5% = 0,0462 – Tức là xác suất
  đánh trúng chỉ có 4,6%.
  Đối với lô xiên 3, xác suất trúng = 21,5% x 21,5% x 21,5% = 00994 – Tức là
  xác suất trúng chỉ có 0,994% (nhỏ hơn cả xác suất trúng đề là 1%).

  NHỮNG KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG SỬ DỤNG TRONG KỸ THUẬT SỐ [​IMG]
  * THỐNG KÊ: Thống kê trong xổ số là những phép toán đơn giản, toán cộng tính bao
  nhiêu lần đã xổ của con loto, toán trừ tính gan bao nhiêu ngày, ... bản thân tk chỉ là
  [​IMG]
  động tác đơn giản trong quá trình phân tích kỹ thuật số phức tạp.
  * Kỹ thuật số truyền thống: là quá trình phân tích những con số đã xổ trước đó để suy
  ra con số đã xổ tiếp theo và dự đoán tiếp số chưa xổ, có dạng: soi A --> suy ra B --> dự đoán C.
  * Kỹ thuật số hiện đại: là việc sử dụng nhiều thuật toán tin, logic phức tạp kết hợp với
  nhau bao hàm nhiều công đoạn ta so sánh giống như cấu trúc một cái nhà máy có nhiều
  bộ phận kết nối với nhau, gọi là các module xử lý số, các module này nằm bên trong một
  phần mềm tin học software, đôi khi nó nằm rời rạc nhiều chổ để chống bị h@ck và bảo vệ
  * Database: là kho chứa những kết quả xổ số , thường ở dạng vi tính SQL, MDB, chứa
  hàng triệu bảng kqxs = gấp vài trăm lần cuốn cửu âm chân kinh kiểu cổ điển mà các lão
  đề hay ghi chép thành một cuốn sách.
  * Hội số: là dãy số hội tụ, ví dụ: một đài xổ tập trung nhiều lô 60**, 61***, 64**, 67**** --> 6x là dãy số hội tụ.
  * Ánh xạ: là cái bóng của số khác, ví dụ: 1x xổ rồi thì hôm sau xổ 8x thì 8x là ánh xạ
  của 1x, bản chất của nó chính là thối thân, công thức: số xy --> xy'
  * Hồi số: là dãy số hội tụ ngược, trong toán học gọi là số hồi quy, ví dụ: hôm nay xổ
  3x, thì ngày hôm qua xổ trong hội số 1x, 8x, vậy tập hợp 1x và 8x là hồi số của 3x
  * Xác suất loto: xác suất trong xổ số là loại xsuat tương đối, chỉ có xsuat của số này
  trội mạnh hơn số kia, chứ không có xsuat tuyệt đối 100%.
  * Con vật loto: là 40 con theo thông lệ chung, trong loto không nên sử dụng
  bộ quy ước 12 con giáp vì tính chất bất tương xứng.
  * Hệ đo lường loto: chuẩn chung của đo lường số loto là số thập phân:
  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 vì lồng cầu quay số của công ty xổ số là 10 quả banh trong 1 lồng cầu.
  Ngoài ra trong quá trình phân tích KTS có sử dụng số bách phân (từ 00 đến 99), và số
  nhị phân (0 và 1) là những yếu tố phụ không phải là hệ đo lường chính.
  * Loto bất định: là những yếu tố không thể dự đoán được, ví dụ: bạn phân tích thấy
  con số xy có khả năng rất cao nhưng đến giờ quay số thì nó không ra, bạn hãy chấp
  nhận thực tế là nó không ra, không nên cay cú sẽ dẫn đến sa lầy vào nợ nần.
  * Kiểm chứng loto: trong xổ số bạn nên nhìn nhận thẳng vào thực tế là lồng cầu có xổ
  ra hay không chứ đừng nghe lời tán tụng tung hô về một phương pháp mầu nhiệm nào
  hết
  Kiểm chứng loto rất quan trọng: là quá trình bạn theo dõi một phương pháp dự đoán
  nào đó có thật sự xổ ra hay không, chứ đừng vội tin linh tinh.
  * Kiểm soát cuộc chơi: là bạn tự biết khi nào thì mình phải dừng cuộc chơi, chỉ nên chơi
  trên số tiền mà bạn win được, nói chung là môn KTS này môn để chơi giải trí cho vui thôi.
  AB xác suất gan không lâu như Lô nếu chọn 32->36 con một góc thì dự trù
  bỏ đi 6 ngày ,ngày thứ 7 mới vào tiền. Riêng chơi Cả 4 góc Thì ngày nào
  cũng chơi được ,ngày nào cũng có Tiền cafe .Hôm nào Chủ Lô Cao hứng
  Tặng thêm 720n hay 1440n Thì ok có tiền đi sắm Hột xoàn
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/11/18
 2. giacmokydieu

  giacmokydieu Thần Tài

  @vinhlam
  Em đã copy bài của anh vào đây thanks đã chia sẻ , mong anh tiếp tục chia sẽ thêm kinh nghiệm cho chúng em học hỏi , cảm ơn rất nhiều ạ
   
  tuankiet89, hoa xuan, nokia82 and 9 others like this.
 3. Pgp

  Pgp Thần Tài

  https://www.xosothantai.com/threads/tinh-ab-dau-duoi.158954/page-68#post-2022989
  bao năm rồi bài này vẫn còn hiệu nghiệm nhé
  dù lệch kiến tiết nhưng dùng vẫn ok
  BÊ NGUYÊN SÁCH ( tham khảo )
  Theo lịch TAM TÔNG MIẾU , 18/7/1972 ( 8/6 AL )
  Kiến Đinh mùi , tiết tiểu thử , ngày canh tuất
  kỵ tuổi giáp thìn , mậu thìn thuộc hành kim , trực bình
  sao chủ là thất hỏa trư , cầm tinh con heo rừng
  cũng là trong nhị thập bát tú . theo thuyết âm dương
  giao thái và ngũ hành sinh khắc , nhũng linh vật có thể
  xuất hiện trong ngày này làm : 6 - 2 - 1 - 4
  Nguy nguyệt yến ( én ) 21 chủ về cung thiên hải
  Cơ thủy báo ( beo ) 14 chủ về cung địa sơn
  Vĩ hỏa hổ ( cọp ) 06 chủ về cung thiên sơn
  Bích thủy dư ( rùa ) 27 chủ về cung hải địa
  4 linh vật này đều thuộc nhị thập bát tú và liên kết
  mật thiết với 40 danh vật trong bộ số đề
  đừng vội tin , hãy kiểm chứng trước đã ...

  nguồn từ @vinhlam
   
 4. tinhdoichianga

  tinhdoichianga Thần Tài

  Chúc chủ quán luyện thành công Tiên thiên bát quái Nhân Số hợp nhất nhé:um:
   
  ltvltv, Pgp and giacmokydieu like this.

 5. nonamekool

  nonamekool Thần Tài

  Có chỗ này trong phần DÙNG CUNG SANH cung chính
  G Thân khôn - Ất Dậu chấn là Tuyền trung thủy khắc thiên t hỏa mngo kmui
  Bính Tuất tốn - Đinh Hợi cấn là ốc thượng thổ khắc thiên t hỏa mngo kmui

  không biết có bị nhầm không bạn nhỉ? Cả tuyền trung thủy và ốc thượng thổ đều khắc thiên thượng hỏa sao?
   
  giacmokydieu and ltvltv like this.
 6. nguoinhaHDXS

  nguoinhaHDXS Thần Tài

  số đề là cả một quá trình kiến tạo.
   
  Cuong638, ltvltv and giacmokydieu like this.
 7. Xương rồng đỏ

  Xương rồng đỏ Thần Tài

  Ôi kiến thức! Một biển học bao la, biết học cái nào đây :132:
  Thôi nạp âm cho chắc
  Hôm nay kỷ tỵ ngày hoàng đạo nó tốt
  Kỷ tỵ mộc 8, trợ giúp là thuỷ 6, đi khắc là thổ 0
  :135:Hốt nguyên chùm AB xỉu đảo lẫn 3 càng 6-8-0 :112:
   
 8. Xương rồng đỏ

  Xương rồng đỏ Thần Tài

  Lụm A08 Mb
  Mt 3c 860:135:
   
  ltvltv, Cuong638 and giacmokydieu like this.
 9. baycamau 888

  baycamau 888 Thần Tài

  :SugarwareZ-225::SugarwareZ-225::SugarwareZ-225:
   
  Cuong638 and ltvltv like this.
 10. tuankiet89

  tuankiet89 Thần Tài

  Nếu bạn vòng nhị thập bát tú đi từ hướng bắc => hướng Tây => hướng Nam => hướng Đông
  => hướng Bắc , thì bạn sẽ thấy được vòng bánh xe luân hồi như sau:
  1 - Giác mộc Giao - Đặng Vũ: Tốt.
  (Bình Tú) Tướng tinh con Giao Long(thuồng luồng , cá sấu ), chủ trị ngày thứ 5.
  2 - Can kim Long - Ngô Hán: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con Rồng , chủ trị ngày thứ 6
  3 - Đê thổ Lạc - Giả Phục: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con Lạc Đà , nhím , chủ trị ngày thứ 7.
  4 - Phòng nhật Thố - Cảnh Yêm: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con Thỏ , chủ trị ngày Chủ nhật.
  5 - Tâm nguyệt Hồ - Khấu Tuân: Xấu.
  ( hung tú ) Tướng tinh con chồn, chủ trị ngày thứ 2.
  6 - Vĩ hỏa Hổ - Sầm Bành: Tốt.
  ( Kiết Tú ) tướng tinh con cọp, chủ trị ngày thứ 3.
  7 - Cơ thủy Báo - Phùng Dị: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con Beo , chủ trị ngày thứ 4
  8 - Đẩu mộc Giải - Tống Hữu: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con cua , chủ trị ngày thứ 5.
  9 - Ngưu kim Ngưu - Sái Tuân: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con trâu , chủ trị ngày thứ 6.
  10 - Nữ thổ Bức - Cảnh Đan: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con dơi , chủ trị ngày thứ 7.
  11 - Hư nhật Thử - Cái Duyên: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con chuột , chủ trị ngày chủ nhật.
  12 - Nguy nguyệt Yến - Kiên Đàm: Xấu.
  ( Bình Tú ) Tứng tinh con chim én, chủ trị ngày thứ 2.
  13 - Thất hỏa Trư - Cảnh Thuần: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con heo , chủ trị ngày thứ 3
  14 - Bích thủy Du - Tang Cung: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con rái cá ( chồn ) , chủ trị ngày thứ 4.
  15 - Khuê mộc Lang - Mã Vũ: Xấu.
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con chó sói, chủ trị ngày thứ 5.
  16 - Lâu kim Cẩu - Lưu Long: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con chó , chủ trị ngày thứ 6.
  17 - Vị thổ Trĩ - Ô Thành: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con chim trĩ , củ trị ngày thứ 7
  18 - Mão nhật Kê - Vương Lương: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con gà , chủ trị ngày chủ nhật.
  19 - Tất nguyệt Ô - Trần Tuấn: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con quạ, chủ trị ngày thứ 2.
  20 - Truỷ hỏa Hầu - Phó Tuấn: Xấu
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con khỉ, chủ trị ngày thứ 3.
  21 - Sâm thủy Viên - Đỗ Mậu: Tốt
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con vượn , chủ trị ngày thứ 4.
  22 - Tỉnh mộc Hãn - Diêu Kỳ: Tốt.
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con chim cú, chủ trị ngày thứ 5.
  23 - Quỷ kim Dương - Vương Phách: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con dê , chủ trị ngày thứ 6
  24 - Liễu thổ Chương - Nhậm Quang: Xấu.
  ( Hung tú ) Tướng tinh con cheo ( gấu ngựa ) , chủ trị ngày thứ 7.
  25 - Tinh nhật Mã - Lý Trung: Xấu.
  ( Bình Tú ) Tướng tinh con ngựa , chủ trị ngày chủ nhật
  26 - Trương nguyệt Lộc - Vạn Tu: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con nai , chủ trị ngày thứ 2.
  27 - Dực hỏa Xà - Bi Đồng: Xấu.
  ( Hung Tú ) Tướng tinh con rắn , chủ trị ngày thứ 3.
  28 - Chẩn thủy Dẫn - Lưu Trực: Tốt.
  ( Kiết Tú ) tướng tinh con giun ( sâu ), chủ trị ngày thứ 4.
  Theo chu kỳ thì 28 năm, sao sẽ trở lại như ban đầu, bắt đầu từ nhóm sao ở phương Tây (Bạch Hổ), xuống
  phương Nam (Chu Tước), lên phương Đông (Thanh long) và phương Bắc (Huyền vũ).

  còn cái này, nó có 4 ngày chủ nhật trùng nhau, làm sau mình biết hôm nay nó bắt đầu đi từ ngày nào huynh!
   
  Cuong638, Giải 4 and ltvltv like this.
 11. Giải 4

  Giải 4 Thần Tài

  Ủa. Hổng phải trên lịch có ghi rồi ờ đệ
   
  ltvltv, Cuong638 and tuankiet89 like this.
 12. tuankiet89

  tuankiet89 Thần Tài

  Dạ, em thấy rồi huynh 4 - Phòng nhật Thố - Cảnh Yêm: Tốt.
  ( Kiết Tú ) Tướng tinh con Thỏ , chủ trị ngày Chủ nhật.
  , cám ơn huynh, mà huynh ơi cho em hỏi vậy mình bắt số con thỏ là 08-48-88, còn 3 càng mình bắt sao huynh? xin huynh chỉ dùm đệ, cám ơn huynh!
   
  ltvltv and Cuong638 like this.
 13. Giải 4

  Giải 4 Thần Tài

  03 càng thì thường chọn theo phi tinh.
  Nhưng, A. B thì cũng có thể tham khảo. Tỷ dụ: hôm qua Sài Gòn có 32. Huynh chọn 3, theo Phi tinh thì nay có lô 37 trong bảng. Soi cầu kèo, soi luồng xem 37 có sáng ko?. Nếu sáng thì nện
   

  Các file đính kèm:

  ltvltv and tuankiet89 like this.
 14. Giải 4

  Giải 4 Thần Tài

  Như vậy, nếu chọn 08.48.88 thì 3 càng ghép 3. Lót nhẹ 7 ( theo huynh thì ko cần ). Và vì số 3 ghi gần số 8 nên lót 8
  Vậy có (3)08,48,88 lót (8)08.848.888
   
  ltvltv, Cuong638 and tuankiet89 like this.
 15. tuankiet89

  tuankiet89 Thần Tài

  Dạ, cám ơn huynh,
  mà huynh ơi, cho em hỏi cái này với huynh,
  ví dụ:
  hôm nay là tân tỵ
  2019-2001+1 = 19
  2019-1941+1 = 79
  vậy khi mình bắt số AB là phải cộng thêm (+1) nữa hả huynh hay giữ nguyên số đó huynh!
   
  ltvltv and Cuong638 like this.