Ngồi Rình Bắt Mồi Nhậu..!

Thảo luận trong 'Tứ Đổ Tường' bắt đầu bởi Thần Tài Sáu Số, 6/6/18.

 1. Thần Tài Sáu Số

  Thần Tài Sáu Số Thần Tài Perennial member


  (morningafter)
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/8/18
 2. Thần Tài Sáu Số

  Thần Tài Sáu Số Thần Tài Perennial member


  (neil)(neil)(neil)
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/8/18
  số_hên and konaca like this.
 3. konaca

  konaca Thần Tài Perennial member

  Nhà mới ah ka 6
   
 4. Thần Tài Sáu Số

  Thần Tài Sáu Số Thần Tài Perennial member

  Núp rồi muốn tự kĩ cũng ko thoát hic..:133:
   
  konaca and số_hên like this.
 5. konaca

  konaca Thần Tài Perennial member

  dạ xin lỗi e k đọc kỹ...thui e lượm rùi e lượn lun đây
   
 6. Thần Tài Sáu Số

  Thần Tài Sáu Số Thần Tài Perennial member

  THÀNH PHỐ THỨ 2
  12/6/2017 ĐẾN...

  ĐẦU
  19.87.33.05.17.31.54.61.92.00.86.02.40.43.70.64.56.11.97.13.21.40.05.93.18.54.03.88.22.81
  30.01.56.59.29.90.92.70.63.57.
  40.69.60.35.32.69.05.62.91.67.50.30.79.22.78.56.78.79.32.41.90

  ĐUÔI
  72.85.76.37.86.90.56.05.69.03.06.37.15.68.16.33.20.64.97.67.05.23.79.09.84.27.21.70.48.89
  52.
  21.57.43.16.58.01.83.76.08.67.13.16.00.83.64.68.59.81.52.31.19.75.93.89.38.24.12.48.40.64

  ĐỒNG THÁP
  ĐẦU
  25.54.80.61.64.53.10.59.82.99.91.86.49.88.02.98.51.96.96.95.48.80.66.76.42.81.07.39.54.58
  79.86.90.07.30.62.58.70.37.75.24.80.47.80.16.81.07.80.83.04.06.17.51.15.82.64.88.09.46.90.11

  ĐUÔI
  21.81.00.47.26.32.70.18.58.10.74.79.65.99.15.68.37.01.22.79.60.57.99.58.18.81.73.62.00.02
  68.
  78.86.25.34.39.30.48.65.15.71.30.87.69.31.07.25.47.46.52.38.79.76.30.73.93.02.25.70.12.48

  CÀ MAU
  ĐẦU
  75.20.33.56.55.35.97.98.92.24.57.23.26.94.23.55.13.96.36.88.97.77.56.47.53.47.04.26.28.02
  50.
  94.78.23.01.01.77.22.99.38.93.29.91.14.70.20.86.94.50.36.79.39.06.83.33.16.09.65.80.97.12

  ĐUÔI
  42.35.46.67.70.88.45.66.24.57.63.37.78.78.61.43.02.43.47.97.53.58.64.39.43.18.78.23.53.35
  90.
  47.80.51.17.27.23.01.29.95.76.17.25.36.00.04.41.78.30.31.23.19.64.30.46.31.11.71.36.40.72
  **********************

  BẾN TRE

  ĐẦU
  13/6/2017
  04.54.60.53.61.60.54.40.85.39.56.18.16.12.32.50.38.06.65.65.85.39.85.63.42.38.57.86.09.40
  06.08.89.51.88.43.92.00.49.34.40.17.39.69.35.09.15.04.19.90.04.13.92.26.26.69.96.45.78.22

  ĐUÔI
  09.50.95.52.59.38.83.63.31.55.33.11.35.57.32.30.52.38.37.19.52.96.31.84.51.47.72.55.04.50
  53.24.72.80.
  83.48.60.32.99.07.40.52.16.20.61.83.23.21.39.48.25.84.42.36.98.19.80.51.20.39

  VŨNG TÀU
  ĐẦU
  25.73.13.27.26.27.18.91.31.67.74.10.58.26.14.83.10.23.38.23.19.37.37.20.64.08.40.34.49.76
  83.42.21.84.69.57.58.96.92.58.18.76.10.08.12.29.86.33.98.44.69.44.58.07.84.96.47.76.07.04

  ĐUÔI
  18.32.63.70.28.59.16.76.12.16.66.67.84.65.96.28.15.10.63.19.49.60.24.50.53.73.65.77.35.66
  47.
  17.48.84.43.57.50.03.19.97.65.92.15.44.40.29.57.08.98.18.74.50.59.28.76.57.10.55.20.13

  BẠC LIÊU
  ĐẦU
  32.32.40.20.50.65.61.67.29.40.64.17.90.33.05.40.81.01.83.84.66.14.68.78.02.84.19.27.98.01
  23.76.38.40.37.01.40.73.96.47.77.58.46.19.19.56.16.44.66.39.48.35.44.26.47.32.25.45.90.24

  ĐUÔI
  26.44.54.86.66.59.76.30.12.43.68.86.71.83.28.15.93.41.64.40.78.33.10.15.71.51.61.15.92.83
  23.41.20.34.34.05.47.51.85.79.20.67.08.77.71.79.60.72.19.82.04.13.21.01.90.18.25.38.73.31

   
  Chỉnh sửa cuối: 7/8/18
 7. Thần Tài Sáu Số

  Thần Tài Sáu Số Thần Tài Perennial member

  ĐẦU ĐUÔI CÁC ĐÀI MIỀN NAM
  TÍNH TỪ 2/7/2017 ĐẾN 5/7/2018

  TIỀN GIANG
  ĐẦU
  69.71.92.04.22.12.58.77.89.57.23.81.74.00.38.08.76.16.54.08.20.53.30.50.44.56.43.36
  31.37.84.53.45.23.58.86.89.10.75.13.95.53.96.45.09.37.19.05.53.07.64.45.09.42.63.55.99.79

  ĐUÔI
  94.81.71.23.22.44.22.45.70.83.58.57.35.87.34.06.03.81.31.31.43.02.29.61.39.63.56.86
  51.86.80.59.67.52.26.20.42.32.62.72.94.82.19.97.78.54.40.25.97.47.15.69.84.18.12.86.56.93
  KIÊN GIANG

  ĐẦU
  15.87.02.95.22.09.83.08.98.48.85.42.07.53.25.74.09.15.92.16.08.32.28.08.51.25.00
  66.59.31.11.56.96.
  15.90.53.17.78.40.58.01.18.90.51.14.83.34.10.10.28.48.42.26.86.38.75.00.15

  ĐUÔI
  85.34.61.17.46.68.68.15.93.14.95.57.04.81.29.39.70.70.80.01.42.21.14.88.94.42.47
  00.05.
  37.37.88.57.34.08.54.42.68.21.51.77.41.50.89.38.22.54.16.60.08.83.49.67.62.71.36.54.89

  ĐÀ LẠT
  ĐẦU
  20.28.97.81.93.92.92.84.84.70.43.02.16.07.63.15.47.08.09.76.24.59.76.69.29.05.07.88
  18.75.15.93.68.88.67.66.58.86.00.41.47.14.15.27.85.69.14.72.69.64.90.95.96.37.02.92.75.92

  ĐUÔI
  19.34.49.20.43.82.17.62.60.93.21.05.43.63.34.62.00.59.59.24.74.45.42.31.75.17.81
  94.70.95.48.17.69.86.
  88.58.66.29.46.23.23.63.30.22.89.03.63.87.85.55.18.10.17.88.83.07.71.60

   
  Chỉnh sửa cuối: 6/8/18
  áng mây trời thích bài này.