Ảnh & Clip ❈❉❊✽ Cùng Khám Phá: Thế Giới Diệu Kỳ ❈❉❊✽

Thảo luận trong 'Box Thơ & Nhạc - Ảnh & Clip' bắt đầu bởi hugolina, 14/7/11.

 1. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=sq54syVLVr8&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 21 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=RU5_WVuzU8I&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 21 - 2


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=6rsZp1LXbTA&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 21 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v:pqymVwOIP3s&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 21 - 4​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=315rjUpv6OM&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 21 - 5​
   
  Phúc Thịnh and socolate2011 like this.
 2. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=9gmAb5B_y4s&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 22 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v:DQk_lB4mdQo[/YOUTUBE]​

  Tập 22 - 2


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v:DjIs17Wr6bo&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 22 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=1wXyVOvr7PA&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 22 - 4
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 3. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=5DpDqGAelDs&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 23 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=EYOIJs_CP4E[/YOUTUBE]
  Tập 23 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=zLPsjQgJn3k&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 23 - 3​
   
  Phúc Thịnh, Pichikiki and Cu Tý like this.
 4. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=HjXw0pVJMhk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 24 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=sosaDvCUfjk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 24 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=lVedW7P1ht4&feature=related[/YOUTUBE]
  Tập 24 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=OvLd79XblgI&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 24 - 4​
   
  Phúc Thịnh and Pichikiki like this.
 5. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=9Bg2Di7hMLc&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 25 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=BZCAKAXO7Ok[/YOUTUBE]​

  Tập 25 - 2


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=_hf7Nhthl8I&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 25 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=10ifVndgtbM&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 25 - 4​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=2q55TvUMc3g&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 25 - 5​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=cbLWPqUVtwY&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 25 - 6
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 6. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=kSDvkB_4Jnk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 26 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=gFU0cxW_3iQ&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 26 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=10pzno8C3Ys&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 26 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=PJx7hEgvNaM&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 26 - 4​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=3kKAUwIHZ3c&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 26 - 5

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v:DxdtrucXe8M&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 26 - 6​
   
  Thần đề and Phúc Thịnh like this.
 7. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  Tập 27 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=-cqczh87ayo&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 27 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=OL_hZ52Qthc&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 27 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=1YEK8WhKE6U[/YOUTUBE]​

  Tập 27 - 4​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=sxcafq9dZ38&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 27 - 5​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v:D2rxIn_V8Qo&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 27 - 6
   
  Thần đề and Phúc Thịnh like this.
 8. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=UXgwu9QbpKg&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 28 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=hBLlDlZ82bU&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 28 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mtd4nfivnPQ&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 28 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=beX7hybqeXQ&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 28 - 4


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=nvXnDHSRgEQ&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 28 - 5

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=8DcxJvstgfE&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 28 - 6
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 9. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG ( Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=8_QahtWIf5k&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 29 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=cxjkVNRFum0&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 29 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ewdfSCjsZM0&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 29 - 3

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=T3jCWDX1Ydk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 29 - 4
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 10. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp )

  Tập 30 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=guXRp8b5Tag&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 30 - 2

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=9lroWnYhuhE&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 30 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=4qNnGYYGXcg[/YOUTUBE]​

  Tập 30 - 4​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=4qNnGYYGXcg[/YOUTUBE]​

  Tập 30 - 4​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=0dqzmZ9MATU&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 30 - 5
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 11. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=n--mTxQ6w7g&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 31 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Ujq9rMG6nF8&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 31 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=_ezNCurplaI&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 31 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=OaLF8xfo27Y&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 31 - 4
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 12. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  Tập 32 - 1


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=FsUp7YYgKcs&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 32 - 2

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=FqrZgcEVYsI&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 32 - 3

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=cN6nBqXSWwk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 32 - 4


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=RuddvB0PrAs&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 32 - 5​
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 13. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Z0uGwCVKS4Y&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 33 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ecjr1KR2bwY&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 33 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=zfXsfGIrE3o&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 33 - 3

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=HTuhWetWRJ4[/YOUTUBE]​

  Tập 33 - 4


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v:phZZ6nrKzHY&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 33 - 5


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ZlHG_VerYms&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 33 - 6


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=6RIoU6Ki5Ek&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 33 - 7
   
  Delpiero and Phúc Thịnh like this.
 14. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=RbE2Eb5-LqY&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 34 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=fZUzsP8ljkI&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 34 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=zPtiRH7b494&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 34 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=SjRy-OG8Eu8&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 34 - 4
   
  Phúc Thịnh and Delpiero like this.
 15. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=BVEWcs5Kx8I&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 35 - 1

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=xk8VxejMx6U&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 35 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=nlfblBBSgI8&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 35 - 3
   
  Phúc Thịnh and Delpiero like this.
 16. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG
  (Tiếp theo và Hết)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=cfbUCJT-FnQ&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 36 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=2SZbMcHZEmI&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 36 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VAHTcyqsbqM&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 36 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=9tbrnfdkRyY&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 36 - 4 end​
   
  kunkun and Phúc Thịnh like this.