Ảnh & Clip ❈❉❊✽ Cùng Khám Phá: Thế Giới Diệu Kỳ ❈❉❊✽

Thảo luận trong 'Box Thơ & Nhạc - Ảnh & Clip' bắt đầu bởi hugolina, 14/7/11.

 1. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  (rainbow)(idea)(rainbow)

  Cùng Khám Phá: Thế Giới Diệu Kỳ
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/3/20
 2. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim hay: HỒNG LÂU MỘNG ( Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=OEWIpVE6rfU&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 2 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=_klJ6mh9qMk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 2 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=q1OC9LdzQFA&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 2 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=3DdnOi6ZnPA&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 2 - 4​
   
 3. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v:pXryKYnZ0v8&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 3 - 1


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=cQuyDi2DQk8&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 3 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Xb4Dvo2xElk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 3 - 3

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=NbryciCO3fc&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 3 - 4
   
 4. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=MpccvaeKKYY&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 4 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=UG6L2MhtlIc&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 4 - 2

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=OttGWf4eY_E&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 4 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=W9oPQYvSUIY&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 4 - 4​
   
 5. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ZCGXk-dYA0w&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 5 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=9OHNYttZcpo[/YOUTUBE]​

  Tập 5 - 2


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=1Xor6xILK7A&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 5 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=4adLIXe_JFU&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 5 - 4
   
  Phúc Thịnh and wonbin like this.
 6. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VRnM_WLqtTY&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 6 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ww2uPdk7GyU&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 6 - 2


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=tTeq_9x2BbU&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 6 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=wnIzbD738I0&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 6 - 4
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 7. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=q9UCXhCVDo4&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 7 - 1


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=KqgeoInaiJ4&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 7 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=EeMc2q9sBlg&feature=related[/YOUTUBE]

  Tập 7 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=0b5Py8_ALVo&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 7 - 4


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VSkJqzJ34yY&feature=related[/YOUTUBE]​

  7 - 5
   
  Chỉnh sửa cuối: 16/7/11
  Phúc Thịnh thích bài này.
 8. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=i0l0RUfB7mQ&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 8 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=tcyYmrZeNiU&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 8 - 3

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ruyb8ec6hKg&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 8 - 4​
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 9. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=JAaAZ1TGgRo&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 9 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=uCFdEOJJ-mo&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 9 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=S10ijZNkW1Y&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 9 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=9DgbTpf7Be4&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 9 - 4
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 10. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=u5fvJvVJg9w[/YOUTUBE]​

  Tập 10 - 1


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=L5fQPneWFII&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 10 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=5IFj3odYeVI&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 10 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=h0sDtahvT98&feature=related[/YOUTUBE]​

  10 - 4​
   
  Phúc Thịnh thích bài này.
 11. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=FXzOhA9SqlI&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 11 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=zF1QbYbZTWk[/YOUTUBE]​

  Tập 11 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mNM6fTEw79I&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 11 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=BmsppVqhIBc&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 11 - 4​
   
 12. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim :HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Azb_0l1cdkk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 12​
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/7/11
 13. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)


  Tập 13 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Jd_o4nehp9k&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 13 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=XjINNQQtUU8&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 13 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=_L8cFH73Y9Y&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 13 - 4


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=iRXFQsb72jc&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 13 - 5
   
 14. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  Tập 14 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=RytZhp8bgTg&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 14 - 2


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=MitqMvKyvTo&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 14 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=JQmtEdeOQ8s&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 14 - 4


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=kRV_z47-FFQ&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 14 - 5​
   
 15. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=x16FgpuCa6E&feature=related[/YOUTUBE]

  Tập 15 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v:Dxlexwl8_fk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 15 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=-1y6zSQIEho&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 15 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=SXYVSMSBtE8&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 15 - 4
   
 16. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=IGjjBGNfkSw&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 16 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=5Ykbxlzy_zw&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 16 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=OJpkX5CKjKY&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 16 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VNOc4PXZda0&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 16 - 4
   
 17. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=IdcDgHJaU4U&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 17 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=I5tf6F3JL-Q[/YOUTUBE]​

  Tập 17 - 2​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=i3QTWO-CFy4&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 17 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=_zm4IM1Wgfc&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 17 - 4

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VKydlF9LJnQ&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 17 - 5
   
 18. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=gtQCXVDgpQw&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 18 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=L0sdgsBvH_M&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 18 - 2


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=w9z3vu0viG0&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 18 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VAamCBx_00A[/YOUTUBE]​

  Tập 18 - 4


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=KkKCf9siNnk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 18 - 5
   
  Thần đề and Phúc Thịnh like this.
 19. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=6YSr4M0HYwk&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 19 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=RqgnVWLYKbI&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 19 - 2


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v:D29dUBSX0Os&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 19 - 3


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=3KlVn7vM6GE&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 19 - 4


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=T9HhqUKfJr0&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 19 - 5​
   
  Phúc Thịnh and kunkun like this.
 20. hugolina

  hugolina Thần Tài Perennial member

  Phim : HỒNG LÂU MỘNG (Tiếp)

  Tập 20 - 1​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=CDxfa7aPoJQ&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 20 - 2


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Xp1iKvrr2Hc&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 20 - 3​


  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=UwPnp9RTMNw&feature=related[/YOUTUBE]​

  Tập 20 - 4​
   
  Phúc Thịnh thích bài này.