Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Miss Cool

 1. No MercY
  No MercY
  hihihihi.....cám ơn Muội nghen...huynh dzẵn phẽ ghe á
  tăm chạng hem đượt dzui nênh hem ôn lai thâu huhuhu

  hum nai hơ xĩnh nênh dzui dzui post bài góp dzui dzí ACE nhà mềnh nà

  P/S: Mềnh bênh đóa xao goài...phẽ ghe lun hén
  21/6/16
  Miss Cool thích bài này.
 2. Miss Cool
  Miss Cool
  Dạ, em cũng ít on nhưng tự nhiên hum nai tăm chạng thấy cảm giác hơi là lạ nên dzào coai thử... Ai ngờ Mềnh bênh đoá on nà. Em ko đc phẻ choa lắm , nhưng cũng sắp ok roài . Mà sao xỉnh xỉnh thì thấy dzui dzui ... Vại mơi Mềmh coá xỉnh típ hơm vại ta ... Hí hí
  21/6/16
 3. No MercY
  No MercY
  hí hí hí...mơi lòa xĩnh trắc lun áh.....

  Mình bênh đóa gáng dzữ dzình xức phẽ + mạnh phẽ chỡ lợi nghen...chững bị qua hàng 4x cũng hơ căng nhưng 4x đờ đằu cũng chưa loa đău hihihi...dzui nà
  22/6/16
  Miss Cool thích bài này.
 4. Miss Cool
  Miss Cool
  Dạ, cảm ơn Mềnh bênh kia . Em đc nghỉ ngơi 2 tháng nên cũng phẽ re lợi roài. Xức phẽ thì ko coá giề đáng loa hớt ... Chỉ tại xự cố ngoài ý mún nên bị nghỉ ngơi hơi lâu chút thoai nà
  22/6/16
  No MercY thích bài này.