yenvth's Recent Activity

  1. yenvth đã thích bài viết của Murphy trong chủ đề Chia sẻ cách chọn AB theo Can - Chi Ngũ Hành.

    [ATTACH] Giap giàp ky canh Giap ty X6 x5 x4 x3 X6 x5 0xx9xx2xx1xx 0xx9xx

    upload_2021-1-16_1-47-49.png upload_2021-1-16_1-48-17.png 16/1/21 lúc 17:33