Điểm thưởng dành cho Xóm Liều

 1. 30
  Thưởng vào: 6/11/23

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 50
  Thưởng vào: 25/9/23

  Thành Viên Trên 2 Năm

 3. 20
  Thưởng vào: 29/10/22

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 50
  Thưởng vào: 25/9/22

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 5. 5
  Thưởng vào: 15/6/22

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 15
  Thưởng vào: 8/5/22

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 10
  Thưởng vào: 24/4/22

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 10
  Thưởng vào: 24/4/22

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 9. 2
  Thưởng vào: 4/10/21

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 10. 1
  Thưởng vào: 4/10/21

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.