Điểm thưởng dành cho trungnuoc79

 1. 50
  Thưởng vào: 7/3/22

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

 2. 100
  Thưởng vào: 17/1/22

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 3. 50
  Thưởng vào: 21/6/20

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

 4. 50
  Thưởng vào: 20/1/20

  Thành Viên Trên 4 Năm

 5. 50
  Thưởng vào: 4/8/19

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 6. 20
  Thưởng vào: 4/8/19

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 7. 50
  Thưởng vào: 19/1/19

  Thành Viên Trên 3 Năm

 8. 50
  Thưởng vào: 19/1/18

  Thành Viên Trên 2 Năm

 9. 50
  Thưởng vào: 10/4/17

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 10. 50
  Thưởng vào: 19/1/17

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 11. 30
  Thưởng vào: 13/11/16

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 12. 10
  Thưởng vào: 29/10/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 13. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 14. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 15. 20
  Thưởng vào: 25/9/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 16. 5
  Thưởng vào: 15/9/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 17. 15
  Thưởng vào: 7/9/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 18. 10
  Thưởng vào: 29/8/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 19. 2
  Thưởng vào: 26/8/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 20. 1
  Thưởng vào: 26/8/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.