Điểm thưởng dành cho trangbka1

  1. 50
    Thưởng vào: 28/4/17

    Thành Viên Trên 1 Năm

    Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  2. 2
    Thưởng vào: 13/10/16

    Chào mừng bạn là thành viên nữ của diễn đàn

    Chào mừng bạn là thành viên nữ của diễn đàn

  3. 10
    Thưởng vào: 13/10/16

    Thành Viên Trên 3 tháng

    Thành Viên Trên 3 tháng

  4. 10
    Thưởng vào: 20/5/16

    I Like It a Lot

    Your messages have been liked 25 times.

  5. 2
    Thưởng vào: 20/5/16

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  6. 1
    Thưởng vào: 20/5/16

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.