Điểm thưởng dành cho Trai.Tây.Ninh

 1. 50
  Thưởng vào: 5/9/23

  Thành Viên Trên 2 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 12/4/22

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 3. 30
  Thưởng vào: 9/9/21

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 4. 5
  Thưởng vào: 21/8/21

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 20
  Thưởng vào: 29/6/21

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 6. 10
  Thưởng vào: 19/6/21

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 7. 15
  Thưởng vào: 25/3/21

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 8. 10
  Thưởng vào: 22/3/21

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 9. 2
  Thưởng vào: 21/3/21

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 10. 1
  Thưởng vào: 21/3/21

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.