Điểm thưởng dành cho thumuavechai

 1. 100
  Thưởng vào: 8/1/18

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 2. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 3. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 4. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 4 Năm

 5. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 Năm

 6. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

 7. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 8. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 9. 20
  Thưởng vào: 12/8/16

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 10. 15
  Thưởng vào: 17/5/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 11. 10
  Thưởng vào: 17/5/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 12. 2
  Thưởng vào: 17/5/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 13. 10
  Thưởng vào: 17/5/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 14. 5
  Thưởng vào: 17/5/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 15. 1
  Thưởng vào: 17/5/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.