Điểm thưởng dành cho Thằng Gù

 1. 5
  Thưởng vào: 23/2/23

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 2. 100
  Thưởng vào: 24/3/20

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 3. 30
  Thưởng vào: 8/8/18

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 4. 50
  Thưởng vào: 3/5/18

  Thành Viên Trên 4 Năm

 5. 50
  Thưởng vào: 6/3/17

  Thành Viên Trên 3 Năm

 6. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 7. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 8. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

 9. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 10. 20
  Thưởng vào: 16/5/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 11. 15
  Thưởng vào: 16/5/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 12. 10
  Thưởng vào: 16/5/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 13. 2
  Thưởng vào: 16/5/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 14. 1
  Thưởng vào: 16/5/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.