Điểm thưởng dành cho Thaiha2018

 1. 50
  Thưởng vào: 2/1/21

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 10
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 3. 15
  Thưởng vào: 20/3/19

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 10
  Thưởng vào: 16/3/19

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 2
  Thưởng vào: 16/2/19

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 1
  Thưởng vào: 16/2/19

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.