Awards: Student11

 1. Thưởng vào: 21/10/21

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 21/10/22

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 20/10/23

  Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 4. Thưởng vào: 19/1/21

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10