Springday's Recent Activity

  1. Springday đã thích bài viết của sococ trong chủ đề {XSMB} Thứ 4: Lần Đầu Làm Chuyện Ấy....

    Diễn Đàn không có nghỉ ngày nào. Bởi vì Ông hay lên số và hay nói Xàm nên có nhiều ACE không muốn nhìn cái tên Nick của Ông. Nên họ chặn...

    12/6/19 lúc 16:45
  2. Springday đã thích bài viết của Titanium trong chủ đề {XSMN} Thứ 4: Miền Nam Đại Thắng.

    Thì ra đây là lý do Anh @Phicongtre Mất tiêu bữa giờ :112::112: [ATTACH]

    IMG_20190611_212731.jpg 12/6/19 lúc 10:17