Điểm thưởng dành cho saudom

 1. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 4 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 3 Năm

 3. 50
  Thưởng vào: 5/11/18

  Thành Viên Trên 2 Năm

 4. 50
  Thưởng vào: 28/4/17

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 5. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 6. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 7. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 8. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

  Bạn đã viết trên 100.000 bài

 9. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

  Bạn đã viết trên 50.000 bài

 10. 100
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

  Bạn đã viết trên 30.000 bài

 11. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 10.000 bài

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 12. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 5.000 bài

  Thành viên đã viết trên 1.000 bài

 13. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 14. 2
  Thưởng vào: 13/5/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 15. 5
  Thưởng vào: 13/5/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 16. 1
  Thưởng vào: 13/5/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.