Điểm thưởng dành cho sadam

 1. 100
  Thưởng vào: 26/5/23

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 2. 50
  Thưởng vào: 23/5/21

  Thành Viên Trên 4 Năm

 3. 50
  Thưởng vào: 2/6/20

  Thành Viên Trên 3 Năm

 4. 50
  Thưởng vào: 28/5/19

  Thành Viên Trên 2 Năm

 5. 50
  Thưởng vào: 25/5/18

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 6. 10
  Thưởng vào: 10/5/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 2
  Thưởng vào: 7/3/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 8. 1
  Thưởng vào: 7/3/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 9. 10
  Thưởng vào: 21/8/17

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng