Điểm thưởng dành cho Quatmay

 1. 50
  Thưởng vào: 9/5/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 2. 2
  Thưởng vào: 23/7/19

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 1
  Thưởng vào: 23/7/19

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 4. 50
  Thưởng vào: 9/5/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 5. 10
  Thưởng vào: 7/8/18

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng