Pé Sin's Recent Activity

 1. Pé Sin đã trả lời vào chủ đề {XSMN} C Nhật: Lên Sóng Là Mạnh.

  Tiền Giang 88 AB - ĐÁ 63 - 88 - 76 Lô Thẵng - Xc Thẵng Đão 363 - 588 - 776 Nơi cả Bốn chiếc lá của Cỏ Ba lá Một chiếc lá là HY VỌNG một...

  30/5/20 lúc 23:32
 2. Pé Sin đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 6: Thứ Sáu, Kiếm Tiền Ăn Cháo...hàu.

  Vĩnh Long 70 - 85 AB - ĐÁ 70 - 39 - 85 Lô Thẵng - Xc Thẵng Đão 270 - 239 - 885 Nơi cả Bốn chiếc lá của Cỏ Ba lá Một chiếc lá là HY VỌNG...

  29/5/20 lúc 15:19
 3. Pé Sin đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 5: Cả Nhà Đại Thắng.

  Tây Ninh 41 AB - ĐÁ 63 - 41 - 89 Lô Thẵng - Xc Thẵng Đão 763 - 041 - 589 Nơi cả Bốn chiếc lá của Cỏ Ba lá Một chiếc lá là HY VỌNG một...

  28/5/20 lúc 11:13
 4. Pé Sin đã trả lời vào chủ đề {XSMN} Thứ 4: Bến Ninh Kiều.

  Đồng Nai - Cần Thơ 64 AB - ĐÁ 39 - 64 - 26 Lô Thẵng - Xc Thẵng Đão 039 - 864 - 226 Nơi cả Bốn chiếc lá của Cỏ Ba lá Một chiếc lá là HY...

  27/5/20 lúc 11:13
 5. Pé Sin đã trả lời vào chủ đề {XSMB} Thứ 3: Ngày Thầu Phát Tiền Cho Cả Làng!!!.

  Quãng Ninh 33 - 73 AB - ĐÁ 33 - 98 - 73 Lô Thẵng - Xc Thẵng Đão 033 - 898 - 973 Nơi cả Bốn chiếc lá của Cỏ Ba lá Một chiếc lá là HY VỌNG...

  26/5/20 lúc 17:15