Điểm thưởng dành cho NNhim17

 1. 50
  Thưởng vào: 23/8/21

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 10
  Thưởng vào: 21/11/20

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 3. 1
  Thưởng vào: 29/8/20

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.