Điểm thưởng dành cho Nguyen phuong minh

 1. 50
  Thưởng vào: 17/2/24

  Thành Viên Trên 4 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 11/2/23

  Thành Viên Trên 3 Năm

 3. 50
  Thưởng vào: 18/1/22

  Thành Viên Trên 2 Năm

 4. 50
  Thưởng vào: 11/1/21

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 5. 2
  Thưởng vào: 23/7/20

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 1
  Thưởng vào: 22/7/20

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 7. 10
  Thưởng vào: 28/6/20

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng