Awards: Nguyen phuong minh

 1. Thưởng vào: 11/1/21

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 18/1/22

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 11/2/23

  Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 4. Thưởng vào: 17/2/24

  Thành Viên Trên 4 Năm

  Trophy points: 50

 5. Thưởng vào: 28/6/20

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 6. Thưởng vào: 23/7/20

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 7. Thưởng vào: 22/7/20

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1