Điểm thưởng dành cho Ngưu Ma Vương 1985

 1. 10
  Thưởng vào: 19/2/21

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 2. 10
  Thưởng vào: 11/11/20

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 2
  Thưởng vào: 5/11/20

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Thưởng vào: 5/11/20

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.