Awards: Nguoichoso

 1. Thưởng vào: 6/5/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 6/5/21

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 5/8/19

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10