Điểm thưởng dành cho ng_luong

 1. 50
  Thưởng vào: 10/9/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 2
  Thưởng vào: 12/2/20

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 1
  Thưởng vào: 12/2/20

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 4. 10
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng