Điểm thưởng dành cho MrGinlôđê

 1. 10
  Thưởng vào: 13/2/20

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 2
  Thưởng vào: 8/2/20

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 1
  Thưởng vào: 8/2/20

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.