Điểm thưởng dành cho mattongtaytang

 1. 50
  Thưởng vào: 28/4/17

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 3. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 4. 30
  Thưởng vào: 31/7/16

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 5. 5
  Thưởng vào: 30/7/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 20
  Thưởng vào: 20/7/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 7. 15
  Thưởng vào: 7/7/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 8. 10
  Thưởng vào: 20/5/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 9. 2
  Thưởng vào: 20/5/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 10. 1
  Thưởng vào: 20/5/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.