Điểm thưởng dành cho Ma cà bông

 1. 30
  Thưởng vào: 6/10/22 lúc 11:16

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 100
  Thưởng vào: 1/10/22 lúc 16:18

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 3. 3
  Thưởng vào: 12/10/21

  Bảo Mật Tài Khoản

  Cảm ơn bạn đã xác minh tài khoản bảo mật 2 bước.

 4. 50
  Thưởng vào: 2/10/21

  Thành Viên Trên 4 Năm

 5. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 3 Năm

 6. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 7. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 8. 10
  Thưởng vào: 6/11/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 9. 20
  Thưởng vào: 19/10/16

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 10. 1
  Thưởng vào: 14/10/16

  Media items

  Media items

 11. 10
  Thưởng vào: 21/8/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 12. 15
  Thưởng vào: 20/8/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 13. 5
  Thưởng vào: 10/8/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 14. 10
  Thưởng vào: 10/8/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 15. 2
  Thưởng vào: 4/8/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 16. 1
  Thưởng vào: 4/8/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.