Điểm thưởng dành cho Lộc Tai Là Đây 1918

 1. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes