Thành viên đã đăng ký

Dưới đây là danh sách tất cả thành viên đăng ký tại Diễn Đàn Xổ Số Thần Tài.

 1. 0904884930

  Thành Viên Mới, 30, đến từ 1userfield[field2_set]=1
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  210
 2. 0904955585_songxobo

  Banned
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  160
 3. 0904_955_585_song_xo_bo

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 4. 0905690756

  Banned
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  110
 5. 0905694544

  Thành Viên Mới, Nam, 28, đến từ đà nẵng
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. 0906076638

  Banned, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  162
 7. 09061979

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 8. 0906211411

  Banned, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  162
 9. 0906356573daihoc

  Thành Viên Mới, Nam, 31
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 10. 0906743481

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 11. 0906821550

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 12. 0906887168

  Banned, 39
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  160
 13. 0907181767

  Thành Viên Mới, Nam, 39
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  761
 14. 0907361989

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  61
 15. 0907575633

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 16. 0907897917

  Thành Viên Mới, Nam, 30
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 17. 0908528180

  Thành Viên Mới, Nam, 38, đến từ ho chi minh
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. 0908603766

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 19. 0908633717

  Thành Viên Mới, Nữ
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  213
 20. 0908745905

  Thành Viên Mới
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  210
 21. 0908763xgge3tfg

  Banned, Nam, 35
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 22. 0908810590

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 23. 0908993704

  Banned, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  212
 24. 0909

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  211
 25. 09090909

  Thành Viên Mới, Nữ, 27
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  112
 26. 0909638722

  Banned, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  112
 27. 0909797979

  Thần Tài
  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  16
  Điểm thành tích:
  768
 28. 0909cuimia

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 29. 0912121370

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 30. 0912350254

  Banned
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  160
 31. 0913118898

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 32. 091411lamlaicuocdoi

  Thành Viên Mới, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  212
 33. 0914144742

  Thành Viên Mới, Nữ, 54
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  762
 34. 0914164060

  Thành Viên Mới, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  212
 35. 091481683

  Thành Viên Mới, Nam, 33
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  311
 36. 0914919909

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 37. 09152.6789

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 38. 0915357586

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 39. 0916147136

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 40. 0916667222

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  761
 41. 0916743332

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 42. 0916833622

  Thành Viên Mới, Nam, 29, đến từ Bắc Ninh
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 43. 091687888bay

  Banned, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  162
 44. 0917047279

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  36
  Điểm thành tích:
  224
 45. 0917585858

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 46. 091816836

  Thành Viên Mới, Nam, 32
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  311
 47. 0918650667

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 48. 0918787711

  Thành Viên Mới, Nữ, 28, đến từ kiên giaNG
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 49. 091910

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  211
 50. 0919864050

  Banned, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  112
 51. 0923066857

  Banned, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  162
 52. 0923453003

  Thành Viên, Nam
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  55
  Điểm thành tích:
  774
 53. 0926262252

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 54. 0927083456

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 55. 0927200100

  Thành Viên Mới, Nam, 30
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  761
 56. 0928671987

  Banned
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  110
 57. 093.225.2225

  Thành Viên Mới, Nam, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  761
 58. 0932029832

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 59. 0932233188

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  61
 60. 093225.2225

  Banned, Nam, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  311
 61. 0932252225

  Thành Viên Mới, Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  761
 62. 0932404747

  Thành Viên Mới, Nam, 27, đến từ daklak
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 63. 0932531333

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  61
 64. 0933397940

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 65. 0933562072

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 66. 0933753444

  Thành Viên Mới, Nữ, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  162
 67. 0933825938

  Thành Viên Mới, Nữ, 53
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  17
  Điểm thành tích:
  13
 68. 0933975960

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 69. 0933Lialils

  Thành Viên Mới
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  310
 70. 0934225077

  Banned, Nam, 38
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 71. 0934751959

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  211
 72. 0935678252

  Thành Viên Mới, Nam, 41
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  10
 73. 0935753226

  Thành Viên Mới, Nam, 29
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  61
 74. 0936616928

  Banned, Nữ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  112
 75. 0936871486

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 76. 0937.393.049 Chuẩn

  Thành Viên Mới, Nữ, 25, đến từ HCM
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 77. 0937071116

  Thành Viên Mới, Nam, 27
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  60
  Điểm thành tích:
  74
 78. 0937081244

  Thành Viên Mới, 28
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  760
 79. 0937189838

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 80. 0937487279

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  211
 81. 093757971757

  Banned, 42
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  160
 82. 0937716662

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 83. 0937959565

  Thành Viên Mới, Nam, 26, đến từ Ấp 1, Vị Thanh, Vị Thủy, Hậu Giang
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 84. 0938049179

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 85. 0938992065

  Thành Viên Mới, Nữ, 48
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  312
 86. 0939009552

  Thành Viên Mới
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  763
 87. 0939022145

  Thành Viên Mới, Nữ, 29, đến từ CẦn Thơ
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 88. 0939283020

  Thành Viên Mới, 34
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  60
 89. 0939406212

  Thành Viên Mới, Nam, 26
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  60
 90. 0939777749

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 91. 093sensaisoO

  Thành Viên Mới, 30
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  210
 92. 0942458468

  Banned
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  210
 93. 094251songbangtinhcam

  Thành Viên, Nam, 27
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  28
  Điểm thành tích:
  324
 94. 0943274197

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 95. 0943877716

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161
 96. 0944257472

  Thành Viên Mới, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  211
 97. 0944506684

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 98. 0944771704

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 99. 0945475574

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  111
 100. 0945512972

  Banned, Nam
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  161