Điểm thưởng dành cho khuutuanan

 1. 50
  Thưởng vào: 7/10/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 8/10/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 3. 10
  Thưởng vào: 6/1/19

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng