Awards: Khang Kudo

 1. Thưởng vào: 11/9/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 18/5/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 4/5/21

  Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 4. Thưởng vào: 13/3/22

  Thành Viên Trên 4 Năm

  Trophy points: 50

 5. Thưởng vào: 23/7/18

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 6. Thưởng vào: 28/3/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2