Điểm thưởng dành cho Khaisieu64

 1. 50
  Thưởng vào: 23/4/22

  Thành Viên Trên 4 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 18/4/21

  Thành Viên Trên 3 Năm

 3. 50
  Thưởng vào: 24/5/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 4. 50
  Thưởng vào: 29/4/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 5. 20
  Thưởng vào: 24/2/19

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 6. 15
  Thưởng vào: 19/9/18

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 10
  Thưởng vào: 14/7/18

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 8. 10
  Thưởng vào: 28/5/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 9. 2
  Thưởng vào: 27/5/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 10. 1
  Thưởng vào: 27/5/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.