Điểm thưởng dành cho kawasakiZ1

 1. 20
  Thưởng vào: 20/2/20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 2. 5
  Thưởng vào: 17/9/19

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 15
  Thưởng vào: 16/9/19

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 50
  Thưởng vào: 12/6/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 5. 10
  Thưởng vào: 22/2/19

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 2
  Thưởng vào: 16/2/19

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 7. 1
  Thưởng vào: 16/2/19

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 8. 10
  Thưởng vào: 16/2/19

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng