Điểm thưởng dành cho John Henry

 1. 50
  Thưởng vào: 15/3/21

  Thành Viên Trên 3 Năm

 2. 50
  Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 3. 20
  Thưởng vào: 25/3/19

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 5
  Thưởng vào: 18/3/19

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 50
  Thưởng vào: 3/1/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 6. 15
  Thưởng vào: 2/1/19

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 10
  Thưởng vào: 17/12/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 2
  Thưởng vào: 8/12/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  Thưởng vào: 8/12/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 10. 10
  Thưởng vào: 23/5/18

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng