Điểm thưởng dành cho Iam_vietnamese

 1. 10
  Thưởng vào: 12/9/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 2
  Thưởng vào: 9/7/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 1
  Thưởng vào: 9/7/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 4. 100
  Thưởng vào: 28/4/17

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 5. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 6. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 4 Năm

 7. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 Năm

 8. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 2 Năm

 9. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes