Điểm thưởng dành cho Huyhangxanh

 1. 50
  Thưởng vào: 12/8/20

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 50
  Thưởng vào: 5/7/20

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 10.000 likes

 3. 50
  Thưởng vào: 4/5/20

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 4. 20
  Thưởng vào: 4/5/20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 5. 50
  Thưởng vào: 25/1/20

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

 6. 10
  Thưởng vào: 11/11/19

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 7. 50
  Thưởng vào: 20/9/19

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 8. 10
  Thưởng vào: 13/9/19

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 9. 30
  Thưởng vào: 1/9/19

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 10. 20
  Thưởng vào: 24/8/19

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 11. 5
  Thưởng vào: 21/8/19

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 12. 15
  Thưởng vào: 19/8/19

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 13. 10
  Thưởng vào: 15/8/19

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 14. 2
  Thưởng vào: 13/8/19

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 15. 1
  Thưởng vào: 13/8/19

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.