Awards: hoahonggai92

 1. Thưởng vào: 17/4/18

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

  Trophy points: 50

 2. Thưởng vào: 8/1/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

  Trophy points: 50

 3. Thưởng vào: 3/2/22

  Thành Viên Trên 3 Năm

  Trophy points: 50

 4. Thưởng vào: 3/2/22

  Thành Viên Trên 4 Năm

  Trophy points: 50

 5. Thưởng vào: 31/3/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 6. Thưởng vào: 17/6/17

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Trophy points: 10

 7. Thưởng vào: 22/3/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  Trophy points: 2

 8. Thưởng vào: 22/3/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

  Trophy points: 1