Điểm thưởng dành cho Harry_Potter

 1. 50
  Thưởng vào: 20/12/21

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 2. 10
  Thưởng vào: 20/3/21

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 100
  Thưởng vào: 27/10/20

  Thành Viên Lâu Năm

  Thành viên cổ cựu trên 5 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 9/3/20

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 5. 50
  Thưởng vào: 28/10/18

  Thành Viên Trên 4 Năm

 6. 5
  Thưởng vào: 5/5/18

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 20
  Thưởng vào: 1/5/18

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 8. 50
  Thưởng vào: 28/10/17

  Thành Viên Trên 3 Năm

 9. 15
  Thưởng vào: 2/3/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 10. 50
  Thưởng vào: 27/2/17

  Thành Viên Trên 2 Năm

 11. 1
  Thưởng vào: 13/10/16

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

  Chào mừng bạn là thành viên nam của diễn đàn

 12. 10
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 13. 50
  Thưởng vào: 13/10/16

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 14. 10
  Thưởng vào: 31/7/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 15. 2
  Thưởng vào: 20/5/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 16. 1
  Thưởng vào: 20/5/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.