H. Phi's Recent Activity

 1. H. Phi đã trả lời vào chủ đề {XSMB} Thứ 7: Thuyền Về!!!.

  49 bác

  25/6/22 lúc 17:44
 2. H. Phi đã thích bài viết của chithanhle trong chủ đề {XSMB} Thứ 7: Thuyền Về!!!.

  Nước số mấy vậy a e

  25/6/22 lúc 17:44
 3. H. Phi đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 5: Lấy Lại Tất Cả Đã Mất.

  BD 56-76.77 :wins::wins::wins:

  23/6/22 lúc 16:47
 4. H. Phi đã thích bài viết của vuontoi1visao trong chủ đề {XSMB} Thứ 3: Hên & Xui.

  Trich bát choi 81 luôn. Lỡ rồi

  21/6/22 lúc 17:43
 5. H. Phi đã thích bài viết của vuontoi1visao trong chủ đề {XSMB} Thứ 3: Hên & Xui.

  Con lạy trích bát. Muốn nhậu nhan tin hop thu riêng. Móa

  21/6/22 lúc 17:42
 6. H. Phi đã trả lời vào chủ đề {XSMB} Thứ 3: Hên & Xui.

  Cảm ơn tỷ hôm qua trúng được cặp đá. Tỷ ở đâu mời tỷ nhậu

  21/6/22 lúc 17:35
 7. H. Phi đã thích bài viết của Kim Hiền trong chủ đề {XSMB} Thứ 3: Hên & Xui.

  (cat) Miền Bắc 18-38 :thantai:

  21/6/22 lúc 06:34
 8. H. Phi đã trả lời vào chủ đề {XSMB} Thứ 2: Đầu Tuần Chiến Thắng.

  40-04:wins::wins::wins::wins:

  20/6/22 lúc 18:01
 9. H. Phi đã trả lời vào chủ đề {XSMB} Thứ 2: Đầu Tuần Chiến Thắng.

  Tks tỷ

  20/6/22 lúc 17:17
 10. H. Phi đã thích bài viết của Kim Hiền trong chủ đề {XSMB} Thứ 2: Đầu Tuần Chiến Thắng.

  Tham khảo dàn đá 20.26.44.45(donttalk)

  20/6/22 lúc 17:16
 11. H. Phi đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 2: Đầu Tuần Lộc Về.

  Tks huynh

  20/6/22 lúc 16:56
 12. H. Phi đã thích bài viết của AVSL trong chủ đề {XSMT} Thứ 2: Đầu Tuần Lộc Về.

  PY 95

  20/6/22 lúc 16:56
 13. H. Phi đã trả lời vào chủ đề {XSMB} Thứ 2: Đầu Tuần Chiến Thắng.

  Tỷ ơi lên số đi

  20/6/22 lúc 14:59
 14. H. Phi đã thích bài viết của Kim Hiền trong chủ đề {XSMB} Thứ 2: Đầu Tuần Chiến Thắng.

  Bát đẹp quá :112:

  20/6/22 lúc 14:58
 15. H. Phi đã trả lời vào chủ đề {XSMT} Thứ 2: Đầu Tuần Lộc Về.

  Thua quá mấy cao thủ cho đệ xin 1 con phú yên Đệ tks(handshake)

  20/6/22 lúc 14:56