Điểm thưởng dành cho gameshowoff

 1. 50
  Thưởng vào: 9/12/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 10
  Thưởng vào: 12/2/19

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 3. 10
  Thưởng vào: 25/1/19

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 2
  Thưởng vào: 6/1/19

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 6/1/19

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.