Đời và đề's Recent Activity

  1. Đời và đề đã trả lời vào chủ đề {XSMB} Thứ 3: Hốt Hụi Nhà Thầu.

    Lau qua kg tham gia.nay lam nhe 2 em 63,86 moi con 5k van nghệ.mong toi nay anh dong thương xo cho em gium,cam on nhieu.chuc ca dien dan...

    24/11/20 lúc 17:53