Điểm thưởng dành cho Dép lào

 1. 50
  Thưởng vào: 21/6/23

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 50
  Thưởng vào: 7/3/23

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

  Thành viên đã nhận trên 5.000 likes

 3. 50
  Thưởng vào: 3/2/23

  Bạn đã viết trên 1.000 bài

 4. 20
  Thưởng vào: 3/2/23

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 5. 50
  Thưởng vào: 13/10/22

  Thành viên đã nhận trên 1.000 likes

 6. 10
  Thưởng vào: 2/10/22

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 7. 30
  Thưởng vào: 24/9/22

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 8. 10
  Thưởng vào: 19/9/22

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 9. 20
  Thưởng vào: 8/9/22

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 10. 5
  Thưởng vào: 4/9/22

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 11. 15
  Thưởng vào: 26/8/22

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 12. 10
  Thưởng vào: 9/8/22

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 13. 2
  Thưởng vào: 8/8/22

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 14. 1
  Thưởng vào: 8/8/22

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.