Điểm thưởng dành cho cruelhoang18

 1. 50
  Thưởng vào: 26/4/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 10
  Thưởng vào: 28/7/18

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng