Điểm thưởng dành cho Cong999

 1. 50
  Thưởng vào: 4/5/21

  Thành Viên Trên 3 Năm

 2. 2
  Thưởng vào: 14/4/21

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 1
  Thưởng vào: 13/4/21

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 4. 50
  Thưởng vào: 8/5/20

  Thành Viên Trên 2 Năm

 5. 50
  Thưởng vào: 6/5/19

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 6. 10
  Thưởng vào: 5/8/18

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng