Điểm thưởng dành cho chienphan

 1. 50
  Thưởng vào: 29/4/18

  Thành Viên Trên 1 Năm

  Thành đăng ký trên 1 năm, có hơn 1000 bài viết và nhận hơn 1000 likes

 2. 10
  Thưởng vào: 28/7/17

  Thành Viên Trên 3 tháng

  Thành Viên Trên 3 tháng

 3. 10
  Thưởng vào: 3/6/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 2
  Thưởng vào: 3/5/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 3/5/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.